Съдържание

Събития

ИНФОРМАЦИЯ ДО МЕДИИТЕ

Днес, 29 ноември 2016 г., в 11.00 часа, в зала 2 на 7 етаж в МОН ще се състои публично отваряне на офертите на кандидатите за оценители на Центровете за върхови постижения и Центровете за компетентност. 

Странична навигация

Контакти

icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A
Административно обслужване
8:30 ч. - 19:00 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Horizon 2020