Съдържание

Събития

ПРОЕКТИТЕ НА УЧЕБНИ ПРОГРАМИ ЗА III, VII И IX КЛАС ЩЕ БЪДАТ ПРЕДСТАВЕНИ В МОН

Утре, 1 декември 2016 г, в 10,00 часа в залата на V етаж в МОН, ще бъдат представени за обществено обсъждане проектите на учебни програми за III, VII и IX клас. Те ще влязат в сила през учебната 2018/2019г. 

Странична навигация

Контакти

icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A
Административно обслужване
8:30 ч. - 19:00 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Horizon 2020