Съдържание

Новини

4 МЛН. ШВЕЙЦАРСКИ ФРАНКА ЗА БЪЛГАРСКИ НАУЧНИ ПРОЕКТИ

На 27 август 2012 г., съгласно Рамковото споразумение за изпълнение на Българо-швейцарската програма за сътрудничество (БШИП), представители на Националното координационно звено (НКЗ) в Министерския съвет и Министерството на образованието, младежта и науката (МОМН) участваха като наблюдатели в заседанието на Експертния съвет (Expert panel) по Тематичен фонд (ТФ) “ Изследвания”. По време на заседанието, бяха представени оценките на 47 предложения за реализиране на съвместни научни проекти от български и швейцарски научни екипи.

Членовете на Експертния съвет, включващи изявени учени, представители на български и швейцарски научни институции и Швейцарската национална научна фондация (ШННФ), извършиха класирането на всички проектни предложения. Членовете на експертния съвет се обединиха около мнението, че голям брой от постъпилите проектни предложения са с много високо научно качество.

Одобрени за изпълнение са тринадесет български научни проекта. Те ще получат финансиране в размер на 4 235 400 швейцарски франка (88,25% от швейцарски принос, 11,75% от български принос).

Проектите ще дадат възможност на учените от България, съвместно с учени от Швейцария, да изпълняват, под формата на консорциуми, научни дейности, насочени към конкретни проблеми в четири тематични области - екология (горска екология/аграрна екология и управление на отпадъците), социални науки (социални неравенства и регионални различия), медицина (разработване на лекарства). Изследванията ще се провеждат в участващите изследователски центрове от двете страни.

СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам