Съдържание

ВСИЧКИ НОВИНИ

И ДЕТСКИ ГРАДИНИ МОГАТ ДА БЪДАТ СРЕДИЩНИ И ЗАЩИТЕНИ

За първи път ще има възможност детски градини да бъдат средищни и защитени. Това предвиждат проекти на постановления на Министерски съвет за определяне на критерии за включване в списъците на средищните и на защитените детски градини и училища. Една детска градина се обявява за защитена, когато нейното закриване би довело до това, най-малко осем деца в задължителна предучилищна възраст да пътуват на 14 и повече километра извън населеното място, в което живеят. Другият случай, в който тя става защитена, е, ако поне на пет деца се налага да пътуват не по-малко от 20 километра до най-близката др...

виж повече »

МОН СЪС СВОЙ ЩАНД НА СОФИЙСКИЯ ФЕСТИВАЛ НА НАУКАТА

Министерството на образованието и науката (МОН) се включи със свой щанд на седмото издание на Софийския фестивал на науката в София Тех Парк. Експерти от министерството ще запознават посетителите на форума с различни програми за научни изследвания и иновации като „Мария Склодовска-Кюри“, която е част от дейностите по „Хоризонт 2020“. По време на форума ще бъдат представени и печелившите проекти от тазгодишното издание на Националния конкурс „Млади таланти“. Фестивалът на науката, който се организира от Британския съвет и е под патронажа на МОН, беше открит ...

виж повече »

ФОНД „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ“ КЛАСИРА ПРОЕКТИ ЗА БЛИЗО 7 МЛН. ЛЕВА

Фонд „Научни изследвания“ е одобрил научни проекти на стойност 6 849287 лева през изминалата година. От предвидените 15 милиона лева за научни изследвания неизразходвани са малко над 9 000 лева. Това са около 0,07 на сто от всички средства. За сравнение през 2014 година неоползотворени са били 42 на сто от целия бюджет, предвиден за научни изследвания. През изминалата година са били подадени общо 528 проекта за фундаментални изследвания, като одобрени от тях са 173. Общата сума, която Фондът е отпуснал по тях за 2016 година, е 4 874 025 лева. В конкурса за млади учени са...

виж повече »

УТВЪРДЕН Е ДЪРЖАВНИЯТ ПЛАН-ПРИЕМ ЗА 2017-2018 УЧЕБНА ГОДИНА

Утвърденият държавен план-прием в VIII клас през 2017-2018 година предвижда 60 748 ученици да се обучават в 2324 паралелки. Предвижда се да има 1185 профилирани паралелки и 1139 професионални паралелки. Единствено тази година учениците, завършили основно образование в VII и VIII клас, могат да кандидатстват в държавния план-прием. Той определя местата, на които се приемат ученици в паралелките за професионална подготовка в професионалните и в профилираните гимназии, в средните и в обединените училища. План-приемът утвърждава също профилите и специалностите от професии и паралелки, както и фор...

виж повече »

БЛИЗО 64 000 ДЕЦА НА НВО ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

63 932 ученици от четвърти клас трябва да се явят утре на национално външно оценяване (НВО) по български език и литература. Изпитът започва в 10 ч. и ще се проведе в 1870 училища. Продължителността е един учебен час, а за децата със специални образователни потребности – два учебни часа. В петък (12 май 2017 г.) предстои второто външно оценяване по математика, а в понеделник (15 май 2017 г.) и във вторник (16 май 2017 г.) са тестовете по човекът и природата и човекът и обществото. Резултатите от националните външни оценявания по всеки от предметите се измерват в точки и се вписват ...

виж повече »

УЧЕНИЦИ ОТ ЧЕПЕЛАРЕ СПЕЧЕЛИХА ПЪРВО МЯСТО В ГОРСКИЯ МНОГОБОЙ

27 състезатели от 9 професионални гимназии по горско стопанство премериха сили в десетото национално състезание по Горски многобой на територията на Учебно опитно горско стопанство „Г. Аврамов“ – Юндола. Юбилейното десето състезание бе организирано от Министерството на образованието и науката съвместно с Лесотехническия университет (ЛТУ) в дните от 3 до 5 май. В първия етап от състезанието учениците пробягаха трасе с дължина 2.2 км по пресечен горски терен, на който бяха разположени 4 пункта по разпознаване на дървесни видове, спортен риболов, стрелба с пневматична пушка и с...

виж повече »

РЕЗУЛТАТИ ОТ ОЛИМПИАДИ И СЪСТЕЗАНИЯ ЩЕ СЕ ОБЯВЯВАТ ПРИ ЗАЩИТЕНИ ЛИЧНИ ДАННИ

Резултати от участия в олимпиади, състезания и изпити ще се проверяват по начин, който гарантира защита на личните данни на учениците и максимална прозрачност. Информация за класирането ще се получава чрез входящ или персонален код, с който всеки участник или родителите му да влизат в страницата на училището, на РУО или на МОН. Друг вариант е оповестяване на списъци с резултати и класиране чрез използване само на входящи или произволно избрани номера, без изписване на трите имена или друг вид идентификационни признаци на учениците. Допуска се и индивидуална проверка в списък, съхраняван от ...

виж повече »

МИНИСТЪРЪТ НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА КРАСИМИР ВЪЛЧЕВ ОБЕЩА КОРЕКЦИЯ В ДЕЛЕГИРАНИТЕ БЮДЖЕТИ НА УЧИЛИЩАТА ОТ 2018 Г.

Новият министър на образованието и науката Красимир Вълчев обеща повече пари за учителите, които преподават в отдалечени и малки населени места. Това ще стане чрез корекция на делегираните бюджети на училищата за 2018 година. Вероятно ще бъдат отпуснати и допълнителни целеви средства на училищата за образователни резултати, но това няма да стане веднага. Министър Вълчев заяви това по време на приемането на поста в МОН, където служебният министър проф. Николай Денков му връчи отчета на министерството за изтеклите три месеца на електронен носител, както и традиционния училищен звънец. „Не...

виж повече »

ПОДГОТВЕН Е ПРЕДВАРИТЕЛЕН ВАРИАНТ НА МИНИМАЛНИ НАЦИОНАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА НАУЧНИ СТЕПЕНИ И АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ

Министерството на образованието и науката (МОН) се обърна към всички висши училища и научни институции с покана да предложат минимални изисквания за придобиване на научна степен и заемане на академична длъжност в отделните професионални направления. Това е част от общественото обсъждане на изготвения от МОН проект за изменение на Закона за развитие на академичния състав (ЗРАС), в който е заложено създаването на критерии за кариерно израстване в науката. МОН получи  предложения за конкретни изисквания от 37 висши училища, БАН, Съюза на учените в България и други. Те бяха обобщени поотделн...

виж повече »

МОН РАЗРАБОТИ АКТУАЛИЗИРАНА НАЦИОНАЛНА ПЪТНА КАРТА ЗА НАУЧНА ИНФРАСТРУКТУРА

Министерство на образованието и науката (МОН) разработи актуализиран вариант на Националната пътна карта за научна инфраструктура в България 2017-2023 г. Документът е един от основните инструменти за изпълнение на представената през април Национална стратегия за развитие на научните изследвания и предварително условие за оперативните програми „Наука и образование за интелигентен растеж“ и „Иновации и конкурентоспособност“. Пътната карта идентифицира съществуващите значими научноизследователски инфраструктури и оценява специфичното оборудване по райони и по приоритетите...

виж повече »

Странична навигацияКонтакти

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам
ОП НОИР
Horizon 2020