Съдържание

ВСИЧКИ НОВИНИ

СРОКЪТ ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТИ ЗА НАУЧНИТЕ ЦЕНТРОВЕ СЕ УДЪЛЖАВА ДО 28 ФЕВРУАРИ 2017 Г.

Удължава се срокът за подаване на проектни предложения по процедурите за центровете по върхови постижения и центровете по компетентност по Ос 1 на Оперативната програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ до 28 февруари 2017г. Това решение на Управляващия орган на програмата е взето на основата на Закона за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове, който предвижда възможност за удължаване на срока в случай че три дни преди изтичане на крайния срок няма постъпили проектни предложения. Днес, към 19:00 часа – три дни преди крайния срок...

виж повече »

15 ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ ЩЕ БЪДАТ РЕМОНТИРАНИ СЪС СРЕДСТВА ОТ ОП „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“

15 държавни професионални гимназии в областите Видин, Враца, Монтана и Плевен ще бъдат ремонтирани със средства по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. Парите за тях ще се предоставят на МОН безвъзмездно по силата на сключен договор с Управляващия орган на Оперативната програма. За ремонтите са предвидени 18 557 000,00 лева. 15 773 450,02  лв. от тях са средства от ЕС, а българската държава ще съфинансира проекта с 2 783 549,98 лв. В училищните сгради ще бъде подобрена енергийната ефективност, ще се подменят отоплителни, ВиК и електроинсталации и ще се ремонтират спортни площад...

виж повече »

ДНЕС НЯМА ДА СЕ УЧИ В УЧИЛИЩА ОТ 7 ОБЩИНИ

Поради лошото време, аварии и усложнена пътна обстановка, днес е преустановен  учебният процес в училища в 7 общини в страната.   Днес, 20 януари 2017 г.,  няма да се учи в следните училища: Област Бургас: Община Айтос: ОУ „Христо Ботев“ – с. Мъглен; Област Варна Община Ветрино: СУ „Христо Ботев“ - с. Ветрино; Област Силистра Училищата в община Главиница; Област Смолян Училищата в община Мадан; Област Шумен Община Хитрино: ОУ "Панайот Волов" – с. Живково; Област Ямбол Община Стралджа: ОУ "Христо Ботев" - с. Войника; Община Тундж...

виж повече »

ДНЕС НЯМА ДА СЕ УЧИ В УЧИЛИЩА ОТ 7 ОБЩИНИ

Поради лошото време, аварии и усложнена пътна обстановка, днес е преустановен  учебният процес в училища в 7 общини в страната. Засега в МОН е постъпила информация, че 20 януари ще е неучебен ден  за ОУ "Васил Левски", с Тенево, община Тунджа, област Ямбол. Днес, 19 януари 2017 г.,  няма да се учи в следните училища: Област Силистра Училищата в общините Главиница и Ситово; Област Хасково Община Ивайловград ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, с. Железино ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, с. Белополци ОУ„Св. св. Кирил и Методий“, с. Свирачи Облас...

виж повече »

ОТРАСЛОВИЯТ СЪВЕТ ОБСЪДИ ПРОЕКТИ НА НАРЕДБИТЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕТО И НОРМИРАНЕТО НА ТРУДА

Проекти на Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование и Наредба за нормирането и заплащането на труда бяха представени на заседание на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество в областта на средното образование, проведено в МОН на 17 януари 2017 г. По време на дискусията бе решено работна група от представители на МОН и на социалните партньори – национално представени работодателски и синдикални организации в системата на средното образование и представители да подготви технически редакции и допълнения на направените предложения ...

виж повече »

ДНЕС НЕ СЕ УЧИ В УЧИЛИЩА ОТ 11 ОБЩИНИ

Заради лошо време, аварии и усложнена пътна обстановка, днес е преустановен  учебният процес в училища в 11 общини в страната. Засега в МОН е постъпила информация, че утре, 19 януари, няма да се учи в 3 общини: Главиница, Ситово и Ивайловград. Днес не се учи в следните училища: Област Бургас Община Айтос: ОУ "Христо Ботев" – с. Мъглен, и ОУ "Светлина" – с. Тополица; Община Поморие: НУ "Константин Величков" – с. Габерово, и  ОУ "Елин Пелин" – с. Дъбник; Област Добрич Община Тервел: ОУ "Д-р Петър Берон", с. Коларци; Област Русе Община Русе: ОУ "Ангел Кън...

виж повече »

СТАРТИРА ПРОЕКТ ЗА ОГРАМОТЯВАНЕ НА ВЪЗРАСТНИ ПО ОП „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“

Вицепремиерът и министър на образованието и науката в оставка Меглена Кунева утвърди адаптиран учебен план за обучение в курсовете за ограмотяване на лица, навършили 16 години, които не са ученици, по проект „Нов шанс за успех“, който се изпълнява по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (НОИР). Основна цел на проекта е чрез ограмотяване и формиране на ключови компетентности да бъде улеснен достъпът на неграмотните и слабограмотни хора до общообразователна и професионална подготовка и до реализацията им на пазара на труда. Според утвърдения ...

виж повече »

316 МЛН. ЛЕВА СА ДОГОВОРЕНИ ПО ОП НОИР

По Оперативната програма "Наука и образование за интелигентен растеж" са договорени общо 316 милиона лева с изключение на първата ос по програмата, която е за инвестиции в научната инфраструктура. Това беше съобщено днес на пресконференция на зам.-министъра на образованието и науката Красимир Киряков и Цветана Герджикова - директор на Главна дирекция "Структурни фондове и международни образователни програми" в МОН. Програмата разполага с 1,37 милиарда лева до 2020 г., каза Герджикова. Тя обясни, че приоритетната ос 1 е за инвестиции в научните изследвания и в технологичното развитие като за т...

виж повече »

ЕК ЗАПОЧНА ПРОУЧВАНЕ ЗА ЕВРОПЕЙСКОТО ДИПЛОМНО ПРИЛОЖЕНИЕ

Генерална дирекция „Образование и култура“ към ЕК стартира онлайн проучване за европейското дипломно приложение сред висшите училища в ЕС. Българските институции за висше образование ще могат да дадат своите препоръки, предложения и мнения за подобряване на документа и за потенциалната възможност за цифровизацията му. Електронният въпросник може да бъде намерен на интернет адрес: https://www.surveygizmo.eu/s3/90022840/Diploma-Supplement-HEIs-survey Европейското дипломно приложение се издава безплатно от висшите училища у нас на английски или на друг от най-разпространените езици...

виж повече »

СКЛЮЧЕН E ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020 Г.

На 12.01.2017 г. Министерството на образованието и науката сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-8.005-001-С01 „Подобряване на административния капацитет на Министерство на образованието и науката (МОН) с цел успешно изпълнение на проектите по приоритетна ос 3 „Регионална образователна инфраструктура“ на ОПРР 2014-2020 г.“ с Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г., по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез финансов план за бюджетна линия по приоритетна ос 8 „Техническа помощ“ на ОПРР 201...

виж повече »

Странична навигацияКонтакти

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Horizon 2020