Съдържание

ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за определяне на наемател

МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ОБЯВЯВА

на 29.11.2016 г. от 10 ч. в сградата на МОН търг с тайно наддаване за определяне на наемател за срок от 5 години на обект в бл. 263, ул. "Коста Лулчев" № 25, гр. София, представляващ складово помещение със самостоятелен вход под ниво партер с обща ЗП 572,90 кв. м, разположено на две нива, съответно със ЗП 536,00 кв. м на кота „-2,50“ и  ЗП 36,90 кв. м на кота „+ 0,70“, с  начална тръжна цена 1925 лева с ДДС.

Тръжната документация се получава в деловодството на МОН, срещу 10 лв. платени по сметка BG50BNBG96613000149101 – BNBGBGSD. Депозитът за участие в търга в размер на 1925 лв. се внася по сметка BG85BNBG96613300149101 – BNBGBGSD.

Заявления за участие в търга се приемат в деловодството на МОН до 17.00 часа на 28.11.2016 г. включително. Телефони за справки: 02/9217698, 02/9217742.

ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за определяне на наемател

МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ОБЯВЯВА

на 29.11.2016 г. от 11 ч. в сградата на МОН търг с тайно наддаване за определяне на наемател за срок от 5 години на обект в бл. 263, ул. “Коста Лулчев’’ № 25, гр. София, представляващ магазин № 2 на две нива с обща ЗП 425,00 кв. м за промишлени стоки с начална тръжна цена 3570 лв. с ДДС.

Тръжната документация се получава в деловодството на МОН, срещу 10 лв. платени по сметка BG50BNBG96613000149101 – BNBGBGSD. Депозитът за участие в търга в размер на 3570 лв. се внася по сметка BG85BNBG96613300149101 – BNBGBGSD.

Заявления за участие в търга се приемат в деловодството на МОН до 17.00 часа на 28.11.2016 г. включително. Телефони за справки: 02/9217698, 02/9217742.

ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за определяне на наемател

МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ОБЯВЯВА

на 01.09.2016 г. от 11 ч. в сградата на МОН търг с тайно наддаване за определяне на наемател за срок от 5 години на обект в бл. 263, ул. “Коста Лулчев’’ № 25, гр. София, представляващ магазин № 2 на две нива с обща ЗП 425,00 кв. м за промишлени стоки с начална тръжна цена 3570 лв. с ДДС.

Тръжната документация се получава в деловодството на МОН, срещу 10 лв. платени по сметка BG50BNBG96613000149101 – BNBGBGSD. Депозитът за участие в търга в размер на 3570 лв. се внася по сметка BG85BNBG96613300149101 – BNBGBGSD.

Заявления за участие в търга се приемат в деловодството на МОН до 17.00 часа на 31.08.2016 г. включително. Телефони за справки: 02/9217698, 02/9217742

ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за определяне на наемател

МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ОБЯВЯВА

на 01.09.2016 г. от 10 ч. в сградата на МОН търг с тайно наддаване за определяне на наемател за срок от 5 години на обект в бл. 263, ул. “Коста Лулчев’’ № 25, гр. София, представляващ складово помещение със самостоятелен вход под ниво партер с обща ЗП 572,90 кв. м, разположено на две нива, съответно със ЗП 536,00 кв. м на кота „-2,50“ и  ЗП 36,90 кв. м на кота „+ 0,70“, с  начална тръжна цена 1925 лева с ДДС.

Тръжната документация се получава в деловодството на МОН, срещу 10 лв. платени по сметка BG50BNBG96613000149101 – BNBGBGSD. Депозитът за участие в търга в размер на 1925 лв. се внася по сметка BG85BNBG96613300149101 – BNBGBGSD.

Заявления за участие в търга се приемат в деловодството на МОН до 17.00 часа на 31.08.2016 г. включително. Телефони за справки: 02/9217698, 02/9217742

ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за определяне на наемател

МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ОБЯВЯВА

на 29.03.2016 г. от 11 ч. в сградата на МОН търг с тайно наддаване за определяне на наемател за срок от 5 години на обект в бл. 263, ул. “Коста Лулчев’’ № 25, гр. София, представляващ магазин № 2 на две нива с обща ЗП 425,00 кв. м за промишлени стоки с начална тръжна цена 5100 лв. с ДДС.

Тръжната документация се получава в деловодството на МОН, срещу 10 лв. платени по сметка BG50BNBG96613000149101 – BNBGBGSD. Депозитът за участие в търга в размер на 5100 лв. се внася по сметка BG85BNBG96613300149101 – BNBGBGSD.

Заявления за участие в търга се приемат в деловодството на МОН до 17.00 часа на 28.03.2016 г. включително. Телефони за справки: 02/9217698, 02/9217742

 

ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за определяне на наемател

МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ОБЯВЯВА

на 29.03.2016 г. от 10 ч. в сградата на МОН търг с тайно наддаване за определяне на наемател за срок от 5 години на обект в бл. 263, ул. “Коста Лулчев’’ № 25, гр. София, представляващ складово помещение със самостоятелен вход под ниво партер с обща ЗП 572,90 кв. м, разположено на две нива, съответно със ЗП 536,00 кв. м на кота „-2,50“ и  ЗП 36,90 кв. м на кота „+ 0,70“, с  начална тръжна цена 2750 (две хиляди седемстотин и петдесет) лева с ДДС.

Тръжната документация се получава в деловодството на МОН, срещу 10 лв. платени по сметка BG50BNBG96613000149101 – BNBGBGSD. Депозитът за участие в търга в размер на 2750 лв. се внася по сметка BG85BNBG96613300149101 – BNBGBGSD.

Заявления за участие в търга се приемат в деловодството на МОН до 17.00 часа на 28.03.2016 г. включително. Телефони за справки: 02/9217698, 02/9217742.

ПОКАНА за участие в конкурс за предоставяне на финансови услуги на "Ученически отдих и спорт" ЕАД, гр. София

Обявата е публикувана на 20 януари 2015 г.

ПОКАНА за участие в конкурс за предоставяне на финансови услуги на "Ученически отдих и спорт" ЕАД, гр. София

Поканата е публикувана за втори път на 19 февруари 2015 г. Срок за подаване на оферти 5 /пет/ работни дни, считано от датата на обявяването.

ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за определяне на наемател

МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ОБЯВЯВА 

на 16.09.2015 г. от 11 ч. в сградата на МОН търг с тайно наддаване за определяне на наемател за срок от 5 години на обект в бл. 263, ул. “Коста Лулчев’’ № 25, гр. София, представляващ магазин № 2 на две нива с обща ЗП 425,00 кв. м. за промишлени стоки с начална тръжна цена 6375 (шест хиляди триста седемдесет и пет) лева с ДДС.

Тръжната документация се получава в деловодството на МОН, срещу 10 лв. платени по сметка BG50BNBG96613000149101 BNBGBGSD.

Депозитът за участие в търга в размер на 6375 лв. се внася по сметка BG85BNBG96613300149101 BNBGBGSD.

Заявления за участие в търга се приемат в деловодството на МОН до 17.00 часа на 15.09.2015 г. включително.

Телефони за справки: 02/9217698, 02/9217742 

ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за определяне на наемател

МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ОБЯВЯВА 

на 16.09.2015 г. от 10 ч. в сградата на МОН търг с тайно наддаване за определяне на наемател за срок от 5 години на обект в бл. 263, ул. “Коста Лулчев’’ № 25, гр. София, представляващ складово помещение със самостоятелен вход под ниво партер с обща ЗП 572,90 кв. м, разположено на две нива, съответно със ЗП 536,00 кв. м на кота „-2,50“ и  ЗП 36,90 кв. м на кота „+ 0,70“, с начална тръжна цена 3437 (три хиляди четиристотин тридесет и седем) лева с ДДС.

Тръжната документация се получава в деловодството на МОН, срещу 10 лв. платени по сметка BG50BNBG96613000149101 BNBGBGSD.

Депозитът за участие в търга в размер на 3437 лв. се внася по сметка BG85BNBG96613300149101 BNBGBGSD.

Заявления за участие в търга се приемат в деловодството на МОН до 17.00 часа на 15.09.2015 г. включително.

Телефони за справки: 02/9217698, 02/9217742 

ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за определяне на наемател

МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ОБЯВЯВА ТЪРГ

с тайно наддаване за определяне на наемател на обща площ 2.00 (два) кв. м на IV и VII етаж от сградата на Министерството на образованието и науката гр. София, бул. “Княз Дондуков” № 2 А за инсталиране и експлоатация на 2 (два) броя комбинирани вендинг автомати за продажба на топли и студени напитки и пакетирани изделия за срок от 3 години.

Търгът ще се проведе на 07.11.2014 г. от 10 часа в сградата на МОН.

Начална тръжна цена – 160 лева без ДДС.

Тръжната документация се получава в деловодството на МОН, срещу сумата от 10 (десет) лева, платена по сметка BG50BNBG96613000149101 – BNBGBGSD.

Депозитът за участие в търга в размер на 300 (триста) лева се внася по сметка BG85BNBG96613300149101 – BNBGBGSD.

Заявления за участие в търга се приемат в деловодството на МОН до 17.00 часа на 06.11.2014 г. включително.

Телефони за справки: 02/9217715, 02/9217537

ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за определяне на наемател

МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ОБЯВЯВА ТЪРГ

с тайно наддаване  за определяне на наемател за срок от 3 години на обект „Бюфет” с площ 87.60 кв. метра за продажба на хранителни стоки, напитки, готови ястия и закуски, находящ се в сградата на Министерството на образованието и науката,  гр. София, бул. „Дондуков” № 2А.

Търгът ще се проведе на 22.07.2014 г. от 10 часа в сградата на МОН.

Начална тръжна цена - 262.80 лева без ДДС.

Тръжната документация се получава в деловодството на МОН срещу 30 лева, платени по сметка № BG50BNBG96613000149101 – BNBGBGSD.

Депозит за участие в търга – 300 лева, платени по сметка  № BG85BNBG96613300149101 – BNBGBGSD.

Дати за оглед на обекта: всеки вторник и четвъртък от 14.00 до 16.00 в сградата на Министерството на образованието и науката.

Заявления за участие в търга се приемат в деловодството на МОН до 17.00 часа на 21.07.2014 г. включително.

Телефон за справки: (02) 92 17 715

МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА

ОБЯВЯВА ТЪРГ

с тайно наддаване за определяне на наемател на магазин – книжарница с галерия и мазе в гр. София, ул. „Граф Игнатиев” № 15, на обща площ 146,35 кв. м, с предназначение за книжарница.

Търгът ще се проведе на 12.06.2012 г. от 10 часа в сградата на МОМН.

Начална месечна наемна цена – 9512,75 лв. (девет хиляди петстотин и дванадесет лева и седемдесет и пет стотинки). Към настоящия момент върху цената ДДС не се дължи. В случай че за времето на действие на договора за наем наемодателят бъде регистриран, като данъчно задължено лице по ЗДДС, то оферираната от него и залегнала в договора месечна наемна цена се увеличава с размера на косвения данък, т.е. с 20 %.

Тръжната документация се получава в деловодството на МОМН срещу сумата от 20 (двадесет) лева, платена по сметка BG50BNBG96613000149101 – BNBGBGSD.

Депозитът за участие в търга в размер на 19025,50 лева (деветнадесет хиляди двадесет и пет лева и петдесет стотинки), върху които ДДС не се начислява и не e дължим, се внася по сметка BG85BNBG96613300149101 – BNBGBGSD.

Заявления за участие в търга се приемат в деловодството на МОМН до 17.00 часа на 11.06.2012 г. включително.

Телефон за справки: (02) 92 17 698, 92 17 661.

ТЪРГ с тайно наддаване за определяне на наемател на гараж с административни и складови помещения ...

МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА

ОБЯВЯВА ТЪРГ

с тайно наддаване  за определяне на наемател на гараж с административни и складови помещения, санитарен възел и два броя автоканали с обща площ 1080,00 кв. м, находящ се гр. София, жк „Студентски град”, ул. „8 декември”, спортна зала „Бонсист”, източен вход.

Предназначение – гараж на автомобили и сервизна дейност.

Търгът ще се проведе на 29.05.2012 г. от 10 часа в сградата на МОМН.

Начална тръжна цена 1,00 лв./кв. м или общо 1080 (хиляда и осемдесет) лева месечно. Към настоящия момент върху цената ДДС не се дължи. Консумативните разходи, основните и текущи ремонти и такса битови отпадъци са за сметка на наемателя.

Тръжната документация се получава в деловодството на МОМН срещу сумата от 10 (десет) лева, платена по сметка BG50BNBG96613000149101 – BNBGBGSD.

Депозитът за участие в търга в размер на 1080 (хиляда и осемдесет) лева, върху които ДДС не се начислява и не e дължим, се внася по сметка BG85BNBG96613300149101 – BNBGBGSD.

Заявления за участие в търга се приемат в деловодството на МОМН до 17.00 часа на 28.05.2012 г. включително.

Телефон за справки: (02) 92 17 698, 92 17 661.

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам