Съдържание

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „старши експерт” в отдел „Програмиране и договаряне“, Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми“ (ГД СФМОП) в Министерството на образованието и науката

Конкурсната комисия, назначена със заповед № РД09-857/30.06.2015 г. на министъра на образованието и науката, реши:

І. Допуска до конкурс следните кандидати:

1. Таня Николаева Найденова

2. Велислава Александрова Иванова

3. Людмила Преславова Петрова

4. Деница Василева Първанова

5. Диана Нейкова Нейкова

6. Ралица Димитрова Стефанова

7. Полина Петкова Цветкова

8. Анна Миткова Радева

9. Даниела Велкова Стоянова

10. Васил Иванов Василев

11. Георги Живков Георгиев

12. Биляна Дакова Йорданова

13. Антон Владимиров Динев

14. Илия Стефанов Кисов

15. Шона Валериева Фотева

16. Росина Георгиева Ширкова

17. Силвана Георгиева Каменова-Милева

18. Мария Начева Христова-Шипочка

19. Маргарита Борисова Божилова

20. Димитър Николов Кочанков

21. Стефка Илиева Тодорова

22. Мария Георгиева Чорбаджиева

23. Венциела Димитрова Йончева-Иванова

24. Милен Василев Николов

25. Стефка Александрова Душанова

26. Емилия Костадинова Байчева

27. Евгения Цветанова Борисова

28. Мая Стоянова Лулчева

Допуснатите кандидати трябва да се явят на 31.07.2015 г. в 10.00 часа за решаване на тест в залата на VІІ етаж, в сградата на Министерството на образованието и науката, гр. София, ул. „Княз Дондуков” № 2А.

Резултатите от решаването на теста ще бъдат обявени на кандидатите на 31.07.2015 г. в 14.30 часа, в залата на VІІ етаж, в сградата на Министерството на образованието и науката, гр. София, бул. "Княз Дондуков" № 2А.

Интервюто с кандидатите, успешно издържали теста, ще се проведе на 31.07.2015 г. от 14.40 часа, в залата на VІІ етаж, в сградата на Министерството на образованието и науката, гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А.

ІІ. Не допуска до конкурс следните кандидати:

1. Мариана Милчева Асенова

Основание за недопускане - Чл. 20, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурси за държавни служители - представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за наличие на минимален професионален опит 2 години на длъжност в държавната администрация и минимален ІV младши ранг, необходими за заемане на длъжността

2. Росица Апостолова Георгиева

Основание за недопускане - Чл. 20, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурси за държавни служители - представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за наличие на минимален професионален опит 2 години на длъжност в държавната администрация и минимален ІV младши ранг, необходими за заемане на длъжността

3. Александър Иванов Тодоров

Основание за недопускане - Чл. 20, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурси за държавни служители - представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за наличие на минимален професионален опит 2 години на длъжност в държавната администрация и минимален ІV младши ранг, необходими за заемане на длъжността

4. Инна Цветанова Борисова

Основание за недопускане - Чл. 20, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурси за държавни служители - представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за наличие на минимален професионален опит 2 години на длъжност в държавната администрация и минимален ІV младши ранг, необходими за заемане на длъжността

5. Ирена Александрова Кирилова

Основание за недопускане - Чл. 20, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурси за държавни служители - представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за наличие на минимален професионален опит 2 години на длъжност в държавната администрация и минимален ІV младши ранг, необходими за заемане на длъжността

6. Тодор Йорданов Кочев

Основание за недопускане - Чл. 20, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурси за държавни служители - представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за наличие на минимален професионален опит 2 години на длъжност в държавната администрация и минимален ІV младши ранг, необходими за заемане на длъжността

7. Георги Любомиров Митов

Основание за недопускане - Чл. 20, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурси за държавни служители - представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за наличие на минимален професионален опит 2 години на длъжност в държавната администрация и минимален ІV младши ранг, необходими за заемане на длъжността

8. Ивелина Минкова Иванова

Основание за недопускане - Чл. 20, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурси за държавни служители - представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за наличие на минимален професионален опит 2 години на длъжност в държавната администрация и минимален ІV младши ранг, необходими за заемане на длъжността

9. Емилия Боянова Балчева

Основание за недопускане - Чл. 20, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурси за държавни служители - представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за наличие на минимален професионален опит 2 години на длъжност в държавната администрация и минимален ІV младши ранг, необходими за заемане на длъжността

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ

 

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам