Съдържание

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „Старши експерт по природни науки и екология”, в отдел „Инспектиране и организационно методическа дейност”, РИО-Бургас

Конкурсната комисия, назначена със Заповед № РД09-914/08.07.2015 г. на министъра на образованието и науката, реши:

І. Не допуска до конкурса кандидатите:

Доника Михайлова Гяурова
Основание за недопускане
1.  Чл. 20, ал. 2 от Наредба за провеждане на конкурси за държавни служители: 1. Не е представен документ за придобита професионална квалификация учител  по предмет (предмети) от културно-образователната област „Природни науки и екология“.
2. Представените документи не удостоверяват:
- Минимален професионален опит – най-малко една година стаж като учител по предмет (предмети) от културно-образователната област „Природни науки и екология“ или минимален ранг - V младши;
- Придобита професионална квалификация учител по предмет (предмети) от културно-образователната област „Природни науки и екология“

Мария Христова Андреева    
Основание за недопускане
1. Чл. 20, ал. 2 от Наредба за провеждане на конкурси за държавни служители: 1. Не е представен документ за придобита професионална квалификация учител  по предмет (предмети) от културно-образователната област „Природни науки и екология“.
2. Представените документи не удостоверяват: Придобита професионална квалификация учител по предмет (предмети) от културно-образователната област „Природни науки и екология“

ІІ. Няма допуснати кандидати за участие в конкурса.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам