Съдържание

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А

СПИСЪК с допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „финансов контрольор”
в Министерството на образованието и науката

Конкурсната комисия, назначена със заповед № РД 09-1602/27.10.2015 г. на министъра на образованието и науката, реши:

І. Допуска до участие в конкурса кандидатите:

 1. Илона Руменова Суличка
 2. Нели Владимирова Ценева
 3. Петър Искъров Теодоров
 4. Любомир Йорданов Димитров
 5. Петър Цветков Цветков
 6. Илия Димитров Джанев
 7. Елеонора Евдокимова Ангелкова
 8. Мая Цветкова Атанасова
 9. Ивелина Стефанова Великова
 10. Румяна Цветанова Маринова
 11. Десислава Ганчова Василева
 12. Ирена Мирославова Кайтазова
 13. Деница Божилова Стоилова
 14. Теодора Димитрова Дечева-Йосифова
 15. Полина Василева Иванова
 16. Петя Михайлова Михайлова
 17. Даниела Георгиева Николова
 18. Мариана Милчева Асенова
 19. Мирела Стоянова Хейлс
 20. Лазарина Василева Иванова
 21. Енислав Маринов Моллов
 22. Ани Иванова Илиева
 23. Цветомира Стоянова Маринова
 24. Станка Петрова Петрова
 25. Венера Лазарова Влаевска

Допуснатите кандидати трябва да се явят на 19.11.2015 г. в 10:00 часа за решаване на тест в залата на VІІ етаж, в сградата на Министерството на образованието и науката, гр. София, ул. „Княз Дондуков” № 2А.

Резултатите от решаването на теста ще бъдат обявени на кандидатите на 19.11.2015 г. в 16:30 часа, в залата на VІІ етаж, в сградата на Министерството на образованието и науката, гр. София, бул. "Княз Дондуков" № 2А.

Интервюто с кандидатите, успешно издържали теста, ще се проведе на 20.11.2015 г. от 10:00 часа, в залата на VІІ етаж, в сградата на Министерството на образованието и науката, гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А.

ІІ. Не допуска до конкурс следните кандидати:

Камелия Богомилова
Основание за недопускане
Петкова    Чл. 20, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурси за държавни служители – не са представени документи удостоверяващи изпълнението на изискванията за наличие на минимален професионален опит 4 години в областта на икономиката, финансите и правото и минимален ІІІ младши ранг, необходими за заемане на длъжността

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ

 

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам