Съдържание

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А

СПИСЪК с допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „главен експерт” в отдел „Координация и контрол“, дирекция „Висше образование“, Министерство на образованието и науката

Конкурсната комисия, назначена със Заповед № РД09-1861/18.12.2015 г. на министъра на образованието и науката, реши:

1) Допуска до конкурс кандидатите:

  1. Любимка Георгиева Дамянова
  2. Аделина Симеонова Лозанова - Стефанова
  3. Лазар Стефанов Петров
  4. Любомир Йорданов Димитров
  5. Вера Любомирова Иванова
  6. Невена Стефанова Цачева

Допуснатите кандидати трябва да се явят на 02.02.2016 г. в 10.00 часа за решаване на тест в зала 4 в сградата на Министерството на образованието и науката, София, бул. Княз Дондуков №2А.

Резултатите от теста ще бъдат обявени на 02.02.2016 г. в 14.00  часа в зала 4 в сградата на Министерството на образованието и науката, София, бул. Княз Дондуков №2А.

Интервюто с издържалите теста кандидати ще се проведе на 02.02.2016 г. от 14.10 часа в зала 4 в сградата на Министерството на образованието и науката, София, бул. Княз Дондуков №2А.

2) Не допуска до конкурс кандидатите:

Мариана Милчева Асенова
Основание за недопускане
Чл. 20, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители  - Представените документи не удостоверяват изисквания съгласно обявлението минимален професионален опит или IIІ младши ранг

Радослав Христов Кръстев
Основание за недопускане
Чл. 20, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители  - Представените документи не удостоверяват изискваното съгласно обявлението владеене на английски език на ниво не по-ниско от С1 от Общата европейска езикова рамка

Албена Павлинова Ангелова
Основание за недопускане
Чл. 20, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители  - Представените документи не удостоверяват изискваното съгласно обявлението владеене на английски език на ниво не по-ниско от С1 от Общата европейска езикова рамка

Даниела Георгиева Чирийска
Основание за недопускане
Чл. 20, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители  - Представените документи не удостоверяват изискваното съгласно обявлението владеене на английски език на ниво не по-ниско от С1 от Общата европейска езикова рамка

Петя Димитрова Йончева
Основание за недопускане
Чл. 20, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители  - Представените документи не удостоверяват изисквания съгласно обявлението минимален професионален опит или III младши ранг, както и владеене на английски език на ниво не по-ниско от С1 от Общата европейска езикова рамка

Деница Божилова Стоилова
Основание за недопускане
Чл. 20, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители  - Представените документи не удостоверяват изисквания съгласно обявлението минимален професионален опит или III младши ранг

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ

Странична навигацияКонтакти

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам
ОП НОИР
Horizon 2020