Съдържание

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А

СПИСЪК с допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „младши експерт” в отдел „Професионално образование и обучение”, дирекция „Образователни програми и образователно съдържание”, Министерството на образованието и науката

Конкурсната комисия, назначена със Заповед № РД 09-1837/14.12.2015 г. на министъра на образованието и науката, реши:

І. Допуска до конкурс следните кандидати:

 1. Радостинка Петрова Василева
 2. Петя Стоянова Александрова
 3. Мариана Милчева Асенова
 4. Яна Георгиева Якимова
 5. Виктория Георгиева Илиева
 6. Валерия Николаева Герова
 7. Асен Данаилов Таков
 8. Цветелина Руменова Семерджиева
 9. Тони Иванов Николов
 10. Маргарита Божидарова Петрова
 11. Елена Лозкова Маринова
 12. Десислава Райкова Джурова- Алексиева
 13. Нина Димитрова Бялкова
 14. Диана Тошкова Маркова
 15. Ростислав Петров Давидов
 16. Петя Кирилова Чакова
 17. Деница Илчева Йорданова
 18. Кирил Стилиянов Станев
 19. Розалин Милифонов Станев
 20. Глория Валериева Пекова
 21. Мария Ангелова Николчева
 22. Миглена Пламенова Божилова
 23. Светозар Александров Стоилов
 24. Лора Стоянова Моллова
 25. Георги Петров Христов
 26. Елена Константинова Якимова
 27. Георги Димитров Бетов
 28. Петър Валентинов Петров
 29. Александър Николаев Андонов
 30. Антони Илианов Щерев
 31. Ясен Стефанов Асенов
 32. Теодорина Митева Цанкова
 33. Биляна Динева Петкова
 34. Деница Божилова Стоилова

Допуснатите кандидати трябва да се явят на 03.02.2016 г. в 09.30 часа за решаване на тест в залата на VІІ етаж, в сградата на Министерството на образованието и науката, гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А.

Резултатите от решаването на теста ще бъдат обявени на кандидатите на 03.02.2016 г. в 15.00 часа, в залата на VІІ етаж, в сградата на Министерството на образованието и науката, гр. София, бул. "Княз Дондуков" № 2 А.

Интервюто с кандидатите, успешно издържали теста, ще се проведе на 03.02.2016 г. от 15.30 часа в залата на VІІ етаж, в сградата на Министерството на образованието и науката, гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А.

ІІ. Не допуска до конкурс следните кандидати:

1.Радослава Миткова Кръстева
Основание за недопускане
Чл. 20, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители - представените документи не удостоверяват изпълнението на изискването за област на придобитото висше образование „Социални, стопански и правни науки“ от Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления съгласно т. 1.2. от обявлението за конкурса

2. Мариана Здравкова Петрова
Основание за недопускане
Чл. 20, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители - представените документи не удостоверяват изпълнението на изискването за област на придобитото висше образование „Социални, стопански и правни науки“ от Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления съгласно т. 1.2. от обявлението за конкурса

3. Диана Стоянова Танева
Основание за недопускане
Чл. 20, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители - представените документи не удостоверяват изпълнението на изискването за област на придобитото висше образование „Социални, стопански и правни науки“ от Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления съгласно т. 1.2. от обявлението за конкурса

4. Милена Владимирова Шишкова
Основание за недопускане
Чл. 20, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители - представените документи не удостоверяват изпълнението на изискването за област на придобитото висше образование „Социални, стопански и правни науки“ от Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления съгласно т. 1.2. от обявлението за конкурса

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам