Съдържание

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати
за длъжността „старши експерт по професионално образование ”   
в отдел „Инспектиране и организационно методическа дейност”,
РИО-Бургас

Конкурсната комисия, назначена със Заповед № РД09-393/ 04.04.2016 г. на министъра на
образованието и науката реши:

І. Допускат се до конкурс следните кандидати:

  1. Христина Петрова Жабова
  2. Ваня Николова Янчева
  3. Мина Иванова Стаматова
  4. Данаила Кръстева Костова
  5. Виолета Христова Вълкова
  6. Поля Кръстева Кръстева
  7. Инж. Милена Петкова Дренска
  8. Пламен Радев Добрев

Допуснатите кандидати трябва да се явят на 10.05.2016 г. в 11.00 часа за решаване на тест в зала на VІІ етаж, сградата на Министерство на образованието и науката, гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А.

Резултатите от решаването на теста ще бъдат обявени на кандидатите на 10.05.2016 г. от 13.30 часа, сградата на Министерство на образованието и науката, гр. София, бул. "Княз Дондуков" № 2 А, зала на VII етаж.

Интервюто ще се проведе на 10.05.2016 г. от 14.00 часа в зала на VІІ етаж, сградата на Министерство на образованието и науката, гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А.

ІІ. Няма недопуснати кандидати.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам