Съдържание

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати
за длъжността „началник на отдел”,
отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”,
Регионален инспекторат по образованието – Стара Загора

Конкурсната комисия, назначена със Заповед № РД 09-849/27.06.2016 г. на министъра на образованието и науката реши:

І. Допуска до конкурс следните кандидати:

  1. Милена Златева Йолдова – Стоянова;
  2. Теменужка Светославова Сотирова;
  3. Илиан Димитров Николов

Допуснатите кандидати трябва да се явят на 04.08.2016 г. в 10.30 часа за решаване на тест в зала 4 на VІІ етаж, сградата на Министерство на образованието и науката, гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А.

Резултатите от решаването на теста ще бъдат обявени на кандидатите на 04.08.2016 г. от 13.00 часа, сградата на Министерство на образованието и науката, гр. София, бул. "Княз Дондуков" № 2 А, зала 4 на VII етаж.

Интервюто ще се проведе на 04.08.2016 г. от 13.10 часа в зала 4 на VІІ етаж, сградата на Министерство на образованието и науката, гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А.

ІІ. Няма недопуснати кандидати.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам