Съдържание

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати
за длъжността „началник на отдел”,
 отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионално управление на образованието – Търговище

Конкурсната комисия, назначена със заповед № РД 09-909/08.07.2016 г. на министъра на образованието и науката, реши::

І. Допуска до конкурс следните кандидати:

  1. Емилия Иванова Пантелеева
  2. Кремелита Георгиева Бонева
  3. Феодора Димитрова Димова
  4. Маргарита Емилова Гаджовска

Допуснатите кандидати трябва да се явят на  09.08.2016 г. в 10.00 часа за решаване на тест в залата на ІV етаж, в сградата на Министерството на образованието и науката, гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А.

Резултатите от решаването на теста ще бъдат обявени на кандидатите на 09.08.2016 г. 11.45 часа, в залата на ІV етаж, в сградата на Министерството на образованието и науката, гр. София, бул. "Княз Дондуков" № 2А.

Интервюто с кандидатите, успешно издържали теста, ще се проведе на 09.08.2016 г. т 12.00 часа, в залата на ІV етаж, в сградата на Министерството на образованието и науката, гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А.

ІІ. Няма недопуснати до конкурс кандидати.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам