Съдържание

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати
за длъжността „главен експерт” в дирекция „Международно и европейско сътрудничество”

Конкурсната комисия, назначена със Заповед № РД 09-901/06.07.2016 г. на министъра на образованието и науката, реши:

І. Допуска до конкурс следните кандидати:

  1. Биляна Дакова Йорданова
  2. Дафинка Георгиева Прокопова
  3. Радослава Николова Лалова
  4. Любомир Йорданов Димитров
  5. Невена Стефанова Цачева
  6. Мариана Милчева Асенова

Допуснатите кандидати трябва да се явят на 09.09.2016 г. в 10.00 часа за решаване на тест в залата на VІІ етаж, в сградата на Министерството на образованието и науката, гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А.

Резултатите от решаването на теста ще бъдат обявени на кандидатите на 09.09.2016 г. в 14.00 часа, в залата на VІІ етаж, в сградата на Министерството на образованието и науката, гр. София, бул. "Княз Дондуков" № 2 А.

Интервюто с кандидатите, успешно издържали теста, ще се проведе на 09.09.2016 г. от 14.10 часа в залата на VІІ етаж, в сградата на Министерството на образованието науката, гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А.

ІІ. Не допуска до конкурс следните кандидати:

1.  Зорница Радкова Гечева
Основание за недопускане
Чл. 20, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители:
- Представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за минимален професионален опит: 4 години опит в областта на европейските въпроси и/или  международната дейност и минимален ранг ІII младши, необходими  за заемане на длъжността.  

2. Наталия Константинова Стефанова
Основание за недопускане
Чл. 20, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители:
- Представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за минимален професионален опит:  4 години опит в областта на европейските въпроси и/или  международната дейност и минимален ранг ІII младши, необходими  за заемане на длъжността - няма документ удостоверяващ владеене на английски език на минимум ниво В2 по общата европейска езикова рамка  

3. Диана Валентинова Димитрова
Основание за недопускане
Чл. 20, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители:
- Представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за минимален професионален опит: 4 години опит в областта на европейските въпроси и международната дейност и/или  минимален ранг ІII младши, необходими  за заемане на длъжността.  
- не е представен документ за придобита образователна квалификационна степен „бакалавър“
- представените документи не са легализирани

4. Теодора Маринова Луканова
Основание за недопускане
Чл. 20, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители:
- Представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за минимален професионален опит: 4 години опит в областта на европейските въпроси и/или международната дейност и минимален ранг ІII младши, необходими  за заемане на длъжността.  

5. Иван Димитров Гудев
Основание за недопускане
Чл. 20, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители:
- Представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за минимален професионален  опит: 4 години опит в областта на европейските въпроси и/или международната дейност и минимален ранг ІII младши, необходими  за заемане на длъжността.  

6. Мая Сашева Славова
Основание за недопускане
Чл. 20, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители:
- Представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за минимален професионален опит: 4 години опит в областта на европейските въпроси и/или международната дейност и минимален ранг ІII младши, необходими  за заемане на длъжността.  

7. Виктория Димитрова Димитрова
Основание за недопускане
Чл. 20, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители:
- Представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за минимален професионален опит: 4 години опит в областта на европейските въпроси и/или международната дейност и минимален ранг ІII младши, необходими  за заемане на длъжността.  
- липсват документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам