Съдържание

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНОТО СЪБЕСЕДВАНЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ПОДБОРА ЗА ДЛЪЖНОСТТА „СТАРШИ СЪТРУДНИК ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ” В ОТДЕЛ „ПРОГРАМИРАНЕ И ДОГОВАРЯНЕ“ КЪМ ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „СТРУКТУРНИ ФОНДОВЕ И МЕЖДУНАРОДНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПРОГРАМИ“

 

В съответствие със Заповед № РД09-1318/07.09.2016 г., комисията за провеждане на подбор проведе събеседване с допуснатите кандидати за посочената длъжност като извърши преценка на професионалните им качества и класира успешно издържалите събеседването кандидати, както следва:

  1. Ангел Методиев Ангелов
  2. Нели Василева Георгиева 

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам