Съдържание

СПИСЪК за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „старши експерт по природни науки и екология”,
 отдел ИОМД, Регионално управление на образованието – София-регион

Конкурсната комисия, назначена със заповед № РД 09-1674/25.10.2016 г. на министъра на образованието и науката, реши:

І. Допуска до конкурс следните кандидати:

  1. Жана Андреева Кюркчиева
  2. Илонка Лазарова Ценкова
  3. Величка Гешкова Павлова
  4. Ваня Балчева Иванова
  5. Емилия Стефанова Тодорова

Допуснатите кандидати трябва да се явят на 16.11.2016 г. в 10.00  часа за решаване на тест в зала на VІІ етаж, в сградата на Министерството на образованието и науката, гр.София, бул. „Княз Дондуков” № 2А.

Резултатите от решаването на теста ще бъдат обявени на кандидатите на  16.11.2016 г. в 13.30 часа, в зала на VІІ етаж, в сградата на Министерството на образованието и науката, гр. София, бул. "Княз Дондуков" № 2А.

Интервюто с кандидатите, успешно издържали теста, ще се проведе на 17.11.2016 г.      от 10.00  часа, в зала на VІІ етаж, в сградата на Министерството на образованието и науката, гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А.

ІІ. Няма недопуснати кандидати
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ     

Странична навигацияКонтакти

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам
ОП НОИР
Horizon 2020