Съдържание

ИНФОРМАЦИЯ за получените окончателните резултати от провеждане на подбор за длъжността „главен експерт“ в отдел „Координация и контрол“, дирекция „Висше образование“, Министерство на образованието и науката

 

Днес, 01.11.2016 г., комисия, назначена със Заповед № РД 09-1547/11.10.2016 г. на министъра на образованието и науката за провеждане на подбор по реда на чл. 81а от ЗДСл,  за заемане на длъжността „главен експерт“ в отдел „Координация и контрол“, дирекция „Висше образование“, Министерство на образованието и науката, извърши следното:

Проведе събеседване с Тодор Ванчев Ванчев и Мая Велкова Добровска, които отговарят на минималните и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за длъжността „главен експерт“ в отдел „Координация и контрол“, дирекция „Висше образование“.

………………………………………………………………………………………………….

Резултатите от извършеното оценяване са следните:
Тодор Ванчев Ванчев – 4,42
Мая Велкова Добровска – 4,17

Съгласно т. 6 от Заповед № РД09-1547/11.10.2016 г. на министъра на образованието и науката комисията предлага за заемане на свободната длъжност „главен експерт“ в отдел „Координация и контрол“, дирекция „Висше образование“ да бъде сключено споразумение по чл. 81а от ЗДСл с Тодор Ванчев Ванчев.

 

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам