Съдържание

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати
за длъжността „старши експерт по организация на средното образование”, отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност ”, Регионално управление на  образованието – Варна

Конкурсната комисия, назначена със Заповед № РД09-1709/27.10.2016 г. на министъра на образованието и науката, реши:

І. Допуска до конкурс следните кандидати:

  1. Ангел Александров Петков
  2. Марийка Василева Александрова
  3. Лилия Маринова Стойчева

Допуснатите кандидати трябва да се явят на 30.11.2016 г. в 10:00 часа за решаване на тест в зала на VІІ етаж, в сградата на Министерството на образованието и науката, гр. София, ул. „Княз Дондуков” № 2А.

Резултатите от решаването на теста ще бъдат обявени на кандидатите на 30.11.2016 г.  
в 13:00 часа
, в зала на VІІ етаж, в сградата на Министерството на образованието и науката,
гр. София, бул. "Княз Дондуков" № 2А.

Интервюто с кандидатите, успешно издържали теста, ще се проведе на 30.11.2016 г.
от 13:15 часа
, в зала  на VІІ етаж, в сградата на Министерството на образованието и науката, гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А.

ІІ. Не допуска до конкурс следните кандидати:

1. Мария Станимирова Танева
Основание за недопускане
Чл. 20, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители –Представените документи не удостоверяват изпълнението на изискването за минимален професионален опит – най-малко една година учителски стаж или една година професионален опит в областта на организацията на средното образование или минимален ранг – V младши ранг

2. Галина Пламенова Атанасова
Основание за недопускане
Чл. 20, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители –Представените документи не удостоверяват изпълнението на изискването за минимален професионален опит – най-малко една година учителски стаж или една година професионален опит в областта на организацията на средното образование или минимален ранг – V младши ранг

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ     

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам