Съдържание

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А

СПИСЪК на допуснатите кандидати за длъжността „главен вътрешен одитор” в отдел „Вътрешен одит на разпоредители с бюджет“, Звено за вътрешен одит, Министерство на образованието и науката

Конкурсната комисия, назначена със Заповед № РД 09 - 1760/03.11.2016 г. на министъра на образованието и науката, реши:

І. Допуска до конкурс кандидатите:

  1. Илия Димитров Джанев
  2. Красимир Станков Златков
  3. Олег Любчев Николчев
  4. Светозар Спасов Карафезов
  5. Радослава Николова Лалова
  6. Георги Евтимов Георгиев
  7. Георги Жан Таков
  8. Цветомира Стоянова Маринова

Допуснатите кандидати трябва да се явят на 02.12.2016 г. в 10.00 часа за решаване на тест в зала 2 на VІІ етаж, в сградата на Министерството на образованието и науката, гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А.

Резултатите от решаването на теста ще бъдат обявени на кандидатите на 02.12.2016 г. в 13.30 часа, в зала 2 на VІІ етаж, в сградата на Министерството на образованието и науката, гр. София, бул. "Княз Дондуков" № 2 А.

Интервюто с кандидатите, успешно издържали теста, ще се проведе на 02.12.2016 г. от 13.45 часа в зала 2 на VІІ етаж, в сградата на Министерството на образованието и науката, гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А..

ІІ. Няма недопуснати кандидати.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ     

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам