Съдържание

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А

СПИСЪК за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „Старши експерт по физическо възпитание и спорт ” отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионално управление на образованието – Враца

Конкурсната комисия, назначена със заповед № РД 09-1807/10.11.2016 г. на министъра на образованието и науката, реши:

І. Не допуска до конкурс следният кандидат:

Нина Миткова Пановска
Основание за недопускане
Чл. 20, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавните служители -  представените документи не удостоверяват изискуемия професионален опит – най-малко една година стаж като учител по физическо възпитание и спорт и/или минимален ранг - V младши

ІІ. Няма  допуснати кандидати за участие в конкурса.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ     

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам