Съдържание

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ
подали заявление за участие в конкурс за длъжността „финансов контрольор” – една щатна бройка в Министерството на образованието и науката

Конкурсната комисия, определена със Заповед № РД 09-1893/23.11.2016 г. на министъра на образованието и науката, реши:

Допуска до конкурс следните кандидати:

 1. Диана Христова Янева
 2. Ивета Георгиева Иванова
 3. Гергана Бонева Андреева – Стоянова
 4. Сергей Росенов Касабов
 5. Петър Искъров Теодоров
 6. Любомир Йорданов Димитров
 7. Даниела Венциславова Петкова
 8. Малина Веселинова Любенова
 9. Людмила Тодорова Игнатова
 10. Стоян Иванов Благинов
 11. Мария Людмилова Петкова – Молхова
 12. Антоанета Тонева Георгиева
 13. Златка Иванова Видина
 14. Антоанета Георгиева Калинова
 15. Мирела Георгиева Петкова
 16. Мирослава Юлий Рудолф
 17. Росица Стефанова Николова
 18. Мирослав Димитров Михайлов
 19. Кристина Ангелова Павлова
 20. Мариана Милчева Асенова
 21. Георги Евтимов Георгиев
 22. Калина Кирилова Цекова – Бориславова
 23. Галя Владимирова Ризова
 24. Христина Крумова Паунова
 25. Веселинка Захариева Делева
 26. Полина Василева Иванова
 27. Елка Миленова Иванова
 28. Слава Николова Захариева
 29. Пламен Велчов Герчев

Посочените кандидати трябва да се явят на тест на 21.12.2016 г. от 09.30 часа в сградата на Министерство на образованието и науката, находяща се в гр. София, бул. “Княз Дондуков” № 2А, залата на VII етаж. Същият ден ще бъде проведено интервюто с кандидатите издържали теста.

Допуснатите кандидатите е необходимо да носят документ за самоличност и син химикал.

Списък на документите, които финансовият контрольор трябва да познава и използва:

 • Закон за счетоводството
 • Закон за публичните финанси
 • Закон за държавния бюджет за 2016 г.
 • Закон за финансово управление и контрол в публичния сектор
 • Закон за обществените поръчки
 • Закон за държавната собственост
 • Закон за държавния служител
 • Устройствен правилник на Министерството на образованието и науката

НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ по документи за участие в конкурсна процедура за длъжността „финансов контрольор” – една щатна бройка в Министерството на образованието и науката– НЯМА.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам