Съдържание

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А

СПИСЪК на допуснатите кандидати и недопуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжността „старши експерт” в отдел „Административно обслужване и секретариат“, дирекция „Човешки ресурси и административно обслужване“ в Министерството на образованието и науката

Конкурсната комисия, определена със Заповед № РД09-132/19.01.2017 г. на министъра на образованието и науката, реши:

І. Допуска до конкурс следните кандидати:

1.         Даниела Венциславова Захариева

2.         Добринка Иванова Димитрова

3.         Кирил Борисов Попов

4.         Ива Петкова Грудева

5.         Юлия Йорданова Зафирова

6.         Ахмед Салих Юсуф

7.         Ани Димитрова Деянова

8.         Мария Миткова Савова

9.         Ина Давидова Велева

10.       Борислава Борисова Бaйчева

11.       Радослава Вълкова Недева

12.       Маргарита Станоева Василева

13.       Веселина Венкова Панайотова

Посочените кандидати трябва да се явят на тест на 16.02.2017 г. от 14.00 часа в сградата на Министерство на образованието и науката, находяща се в гр. София, бул. “Княз Дондуков” № 2А, зала 2 на VII етаж.

Интервюто с кандидатите, издържали теста, ще се проведе на 17.02.2017 г.

Допуснатите кандидатите е необходимо да носят документ за самоличност и син химикал.

ІІ. Не допуска до конкурс следните кандидати:

1. Нина Георгиева Калоянова

Основание за недопускане: Чл. 10в, ал. 1, изр. 2 от ЗДСл и чл. 20, ал. 2 от НПКДС - Представените от кандидата документи не удостоверяват изпълнението на изискването за 2 години минимален професионален опит или  IV младши ранг.

2. Свилена Георгиева Божинова

Основание за недопускане: Чл. 10в, ал. 1, изр. 2 от ЗДСл и чл. 20, ал. 2 от НПКДС - Представените от кандидата документи не удостоверяват изпълнението на изискването за 2 години минимален професионален опит или  IV младши ранг.

3. Мариана Милчева Асенова

Основание за недопускане: Чл. 10в, ал. 1, изр. 2 от ЗДСл и чл. 20, ал. 2 от НПКДС - Представените от кандидата документи не удостоверяват изпълнението на изискването за 2 години минимален професионален опит или  IV младши ранг.

4. Цветина Александрова Маринова

Основание за недопускане: Чл. 10в, ал. 1, изр. 2 от ЗДСл и чл. 20, ал. 2 от НПКДС - Не са представени документи, които удостоверяват изпълнението на изискването за 2 години минимален професионален опит или  IV младши ранг

5. Елеонора Кънчева Симеонова

Основание за недопускане: Чл. 10в, ал. 1, изр. 2 от ЗДСл и чл. 20, ал. 2 от НПКДС - Представените от кандидата документи не удостоверяват изпълнението на изискването за 2 години минимален професионален опит или  IV младши ранг.

6. Светлана Йорданова Тонкова

Основание за недопускане: Чл. 10в, ал. 1, изр. 2 от ЗДСл и чл. 20, ал. 2 от НПКДС - Представените от кандидата документи не удостоверяват изпълнението на изискването за 2 години минимален професионален опит или  IV младши ранг.

7. Людмила Милкова Карамитева

Основание за недопускане: Чл. 10в, ал. 1, изр. 2 от ЗДСл и чл. 20, ал. 2 от НПКДС - Представените от кандидата документи не удостоверяват изпълнението на изискването за 2 години минимален професионален опит или  IV младши ранг.

8. Тамара Руменова Кирилова

Основание за недопускане: Чл. 10в, ал. 1, изр. 2 от ЗДСл и чл. 20, ал. 2 от НПКДС - Представените от кандидата документи не удостоверяват изпълнението на изискването за 2 години минимален професионален опит или  IV младши ранг.

9. Люсиен Хараламбиев Тишев

Основание за недопускане: Чл. 10в, ал. 1, изр. 2 от ЗДСл и чл. 20, ал. 2 от НПКДС - Представените от кандидата документи не удостоверяват изпълнението на изискването за 2 години минимален професионален опит или  IV младши ранг.

10. Теодора Ангелова Стоева

Основание за недопускане: Чл. 10в, ал. 1, изр. 2 от ЗДСл и чл. 20, ал. 2 от НПКДС - Представените от кандидата документи не удостоверяват изпълнението на изискването за 2 години минимален професионален опит или  IV младши ранг.

11. Христина Василева Оцетова

Основание за недопускане: Чл. 10в, ал. 1, изр. 2 от ЗДСл и чл. 20, ал. 2 от НПКДС - Представените от кандидата документи не удостоверяват изпълнението на изискването за 2 години минимален професионален опит или  IV младши ранг.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам