Съдържание

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А

СПИСЪК
на допуснатите и недопуснатите кандидати
до конкурс за длъжността „главен експерт” в дирекция „Учебници и училищна документация“, Министерство на образованието и науката

Конкурсната комисия, назначена със заповед № РД 09-88/17.01.2017 г. на министъра на образованието и науката, реши:

I. Допуска до конкурс следните кандидати:

 1. Христина Василева Оцетова
 2. Мария Миткова Савова
 3. Росица Димитрова Даскалова
 4. Жасмина Цветанова Александрова – Стойкова
 5. Мирослав Костадинов Стоилов
 6. Мария Цветкова Лозанова
 7. Ирена Сашкова Захариева
 8. Иво Крумов Трайков
 9. Нина Георгиева Калоянова
 10. Боряна Любомирова Апостолова
 11. Мая Михайлова Алексиева
 12. Ваня Георгиева Янева
 13. Радосвета Кирилова Димитрова
 14. Галина Николова Горанова
 15. Веселина Венкова Панайотова
 16. Юлия Йорданова Зафирова
 17. Людмила Милкова Карамитева
 18. Ваня Балчева Иванова
 19. Даниела Стефанова Богоева – Гюргакова
 20. Дарина Койчева Кавалова

Допуснатите кандидати трябва да се явят на 06 март 2017 г. в 09:30 часа за решаване на тест в залата на IV етаж, в сградата на Министерството на образованието и науката, гр. София, ул. „Княз Дондуков” № 2А.

Резултатите от теста ще бъдат обявени на кандидатите на 06 март 2017 г. в 14:00 часа, в залата на IV етаж, в сградата на Министерството на образованието и науката, гр. София, бул. "Княз Дондуков" № 2А.

Интервюто с кандидатите, успешно издържали теста, ще се проведе на 06-07 март 2017 г. в залата на IV етаж, в сградата на Министерството на образованието и науката, гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А.

II. Не допуска до конкурс:

1. Теодора Радкова Борисова - Петрова
Основание за недопускане
Чл. 20, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители - Не са представени документи, удостоверяващи придобита образователно-квалификационна степен „бакалавър“

2 .Пиерета Рачева Чалъкова
Основание за недопускане
Чл. 20, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители“ - Предоставените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за придобит минимален професионален опит 4 години в областта на образованието или в административна структура, пряко свързана с провеждането на държавната политика в областта на образованието и/или опит, свързан с областите на дейност за длъжността или минимален ранг III младши

3. Милена Пламенова Венева
Основание за недопускане
Чл. 20, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители - Предоставените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за придобит минимален професионален опит 4 години в областта на образованието или в административна структура, пряко свързана с провеждането на държавната политика в областта на образованието и/или опит, свързан с областите на дейност за длъжността или минимален ранг III младши

4. Теодора Димитрова Петкова
Основание за недопускане
Чл. 20, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители - Предоставените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за придобит минимален професионален опит 4 години в областта на образованието или в административна структура, пряко свързана с провеждането на държавната политика в областта на образованието и/или опит, свързан с областите на дейност за длъжността или минимален ранг III младши

5. Райна Бисерова Стойкова
Основание за недопускане
Чл. 20, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители - Предоставените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за придобит минимален професионален опит 4 години в областта на образованието или в административна структура, пряко свързана с провеждането на държавната политика в областта на образованието и/или опит, свързан с областите на дейност за длъжността или минимален ранг III младши

6. Миглена Петрова Събева
Основание за недопускане
Чл. 20, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители – Предоставените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за придобит минимален професионален опит 4 години в областта на образованието или в административна структура, пряко свързана с провеждането на държавната политика в областта на образованието и/или опит, свързан с областите на дейност за длъжността или минимален ранг III младши

7. Стела Тодорова Илиева
Основание за недопускане
Чл. 20, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители – Предоставените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за придобит минимален професионален опит 4 години в областта на образованието или в административна структура, пряко свързана с провеждането на държавната политика в областта на образованието и/или опит, свързан с областите на дейност за длъжността или минимален ранг III младши

8. Радослава Вълкова Недева
Основание за недопускане
Чл. 20, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители – Предоставените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за придобит минимален професионален опит 4 години в областта на образованието или в административна структура, пряко свързана с провеждането на държавната политика в областта на образованието и/или опит, свързан с областите на дейност за длъжността или минимален ранг III младши

9. Мариана Милчева Асенова
Основание за недопускане
Чл. 20, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители - Предоставените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за придобит минимален професионален опит 4 години в областта на образованието или в административна структура, пряко свързана с провеждането на държавната политика в областта на образованието и/или опит, свързан с областите на дейност за длъжността или минимален ранг III младши

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам