Съдържание

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А

СПИСЪК
на допуснатите и недопуснатите кандидати
за длъжността „старши експерт по обществени науки и гражданско образование”
в отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”,
Регионално управление на образованието – Благоевград

Конкурсната комисия, назначена със № РД - 09 - 95/ 18.01.2017 г. на министъра на образованието и науката реши::

I. Допускат се до конкурс следните кандидати:

  1.  Мария Асенова Попгаврилова
  2. Костадин Симеонов Михов
  3. Екатерина Младенова Текерска – Седмакова
  4. Иван Йорданов Стоянов

Допуснатите кандидати трябва да се явят на 22.02.2017г., в 11.00 часа, за решаване на тест в зала на VІІ етаж, сградата на Министерство на образованието и науката, гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А.

Резултатите от решаването на теста ще бъдат обявени на кандидатите на 22.02.2017 г. от 13.45 часа, сградата на Министерство на образованието и науката, гр. София, бул. „Княз Дондуков“ № 2 А, зала на VII етаж.

Интервюто ще се проведе на 22.02.2017 г. от 14.00 часа в зала на VІІ етаж, сградата на Министерство на образованието и науката, гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А.

ІІ. Няма недопуснати кандидати.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам