Съдържание

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А

СПИСЪК
за допуснатите и недопуснатите кандидати
за длъжността „Старши експерт по предучилищно възпитание”
в отдел „Инспектиране и организационно–методическа дейност”
Регионално управление на  образованието – София град

Конкурсната комисия, назначена със Заповед № РД 09-124/19.01.2017 г. на министъра на образованието и науката, реши:

I. Допуска до конкурс следните кандидати:

  1. Мария Миткова Савова
  2. Иван Николов Йовчев
  3. Павлина Атанасова Мирчева
  4. Искра Георгиева Бохотска
  5. Галина Николова Горанова
  6. Албена Ангелова Пелова
  7. Цветанка Кирилова Мянкова
  8. Димитрия Николова Георгиева

Допуснатите кандидати трябва да се явят на 07.03.2017 г. в 10:00 часа за решаване на тест в зала 3 на VІІ етаж, в сградата на Министерството на образованието и науката, гр. София, ул. „Княз Дондуков” № 2А.

Резултатите от решаването на теста ще бъдат обявени на кандидатите на 07.03.2017 г. 13:00 часа, в зала 3 на VІІ етаж, в сградата на Министерството на образованието и науката, гр. София, бул. "Княз Дондуков" № 2А.

Интервюто с кандидатите, успешно издържали теста, ще се проведе на 07.03.2017 г. от 13:45 часа, в зала 3 на VІІ етаж, в сградата на Министерството на образованието и науката, гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А.

ІІ. Няма недопуснати до конкурса кандидати.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам