Съдържание

Държавната агенция за развитие на образованието на Република Латвия обявява конкурс за предоставяне на стипендии за обучение на български граждани

Държавната агенция за развитие на образованието на Република Латвия обявява конкурс за предоставяне на стипендии за обучение и научни изследвания, както и за участие в летни семинари, в латвийски висши училища и научни организации за учебната 2017-2018 година. Стипендиите са предназначени за студенти, докторанти, изследователи и преподаватели, граждани на Република България.

  1. Приемът на документи за академичната 2017-2018 година за студенти, докторанти и изследователи започва от 1 февруари 2017 година.
    Формулярът за кандидатстване и необходимите документи за стипендии за обучение или изследвания трябва да бъдат предоставени на Държавната агенция за образователно развитие (VIAA)  чрез онлайн системата за кандидатстване, която е отворена от 1 февруари 2017 година. Цялата необходима информация е публикувана също на страницата на Агенцията: http://www.viaa.gov.lv/scholarships, на английски и латвийски език. Стипендиите за бакалаври, магистри и докторанти са с продължителност 10-11 месеца, а стипендиите за изследователи са с продължителност до 5 месеца. Крайният срок за подаване на документи на латвийската страна е 1 април 2017 година.
  2. Необходимите документи за летните училища за студенти и академичен състав трябва да бъдат изпратени директно до организаторите на летните училища.
    Списък с училищата за 2017 г., в които ще се организират семинари ще бъде публикуван на интернет страницата на Държавната агенция за образователно развитие http://www.viaa.gov.lv/scholarships в края на м. февруари 2017 година. Срокът за подаване на документи за кандидатстване е 1 март – 4 май 2017 година.

Оценка на получените кандидатури и информация за резултатите:
Окончателното решение за отпускане на стипендия се взима от комитет по оценка към Латвийска агенция за образователно развитие. Критериите за оценка са публикувани на сайта на Агенцията: www.viaa.gov.lv/scholarships. Списъкът с одобрените кандидати ще бъде публикуван на сайта на Агенцията в началото на м. юни 2017 година. Всички кандидати ще получат официалното решение по електронна поща през юни 2017 година.  

Лице за контакт: Mrs. Aija Jakovica, International Cooperation Programme Unit, Management and External Cooperation Department, phone: +371 67814331, e-mail: scholarships@viaa.gov.lv.

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам