Съдържание

Eжегодни награди „Принцесата на Астуриас“

Фондацията „Принцесата на Астуриас“ отправя покана за набиране на номинации за едноименните ежегодните награди „Принцесата на Астуриас“, учредени в чест на наследника на испанската корона, в следните категории - наука, култура, литература, технологии, спорт, социални и обществени науки.

Номинации в отделните категории може да бъдат отправяни от лауреати от предходни години, публични лица и институции, които са получили покана от Фондацията, дипломатическите представителства на Кралство Испания и дипломатически представителства на други страни, акредитирани в Испания, членове на 8-членния състав на Журито.

Предложените кандидатури следва да демонстрират, че номинираното лице или институция е безспорен пример за изключителни постижения в областта си.

Номинирането може да се осъществи в онлайн режим на адреса на Фондацията - http://www.fpa.es/zonaprivada-en/acceso-zona-candidatura.

Срокът за представяне на кандидатурите е 30 март 2017 г.

За допълнителна информация – www.fpa.es

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам