Съдържание

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А

СПИСЪК на допуснатите кандидати подали заявление за участие в конкурс за длъжността „главен експерт” в дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование” в Министерството на образованието и науката.

Конкурсната комисия, определена със Заповед № РД 09-1616/09.02.2017 г. на министъра на образованието и науката, реши:

I. Допуска до конкурс следните кандидати:

  1. Албена Димитрова Костова
  2. Албена Златанова Спасова
  3. Мария Тодорова Томова
  4. Юлия Йорданова Зафирова

Посочените кандидати трябва да се явят на тест на 15.03.2017 г. от 10.00 часа в сградата на Министерство на образованието и науката, находяща се в гр. София, бул. “Княз Дондуков” № 2А, зала на VII етаж. Същият ден ще бъде проведено интервюто с кандидатите издържали теста.

Допуснатите кандидатите е необходимо да носят документ за самоличност и син химикал.
Документите, които главният експерт трябва да познава и използва са посочени в длъжностната характеристика.

НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ по документи за участие в конкурсна процедура за длъжността „главен експерт” в дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование” в Министерството на образованието и науката. – НЯМА.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам