Съдържание

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ОТПУСКАНЕ НА СТИПЕНДИИ ОТ AMITY GLOBAL BUSINESS SCHOOL В ЛОНДОН

Информация относно възможности за отпускане на стипендии  от Amity Global Business School в Лондон

Amity Global Business School в Лондон отпуска по една стипендия за трите образователни степени - BA (Hons) Business Management, MBA Master of Business Administration, MSc Management за български студенти с отлични академични постижения.

Селекцията на кандидатите се осъществява от училището след тяхната предварителна регистрация на неговия сайт. 

Странична навигацияКонтакти

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам
ОП НОИР
Horizon 2020