Съдържание

НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ „УМЕНИЕ ЗА РАБОТА”

Приключи националното ученическо състезание „Skills@Work Challenge – Предизвикателство за младия предприемач”, чийто патрон е министърът на образованието и науката Даниел Вълчев. Надпреварата между ученици се организира от Британски съвет и Джуниър Ачийвмънт в партньорство с Министерството на образованието и науката. 

В състезанието участваха близо 100 ученици от 40 професионални гимназии в цялата страна. Основната им задача бе да намерят нов начин за захранване на домовете с енергия, използвайки нови енергийни източници.

ПЪРВО МЯСТО

На първо място се класира разработката за използване на отпадъчни и дъждовни води и пара за производството на електрическа енергия и система за преработка на отпадъци за добиване на биогаз.

Автори на проекта са:

Владислав Кирилов,
12 кл., ПГ „Проф.д-р Ас.Златаров” - Видин; 

Цветомила Димитрова, 
11 кл., ФСГ „В.Левски”  - Монтана; 

Борислава Златанова,
12 кл., ПГ по туризъм - София;

Елена Томова,
10 кл., Земеделска ПГ - Сандански; 

Христо Атанасов,
10 кл., ПГ по механолектротехника „Стойчо и Кица Марчеви” - Хасково.

ВТОРА НАГРАДА

Втора награда е за екипа, предложил добив на електрическа енергия чрез използване на отпадъци от алкохолната индустрия: 

Цветелина Георгиева,
10 кл., ПГ по туризъм – София;

Деница Иванова,
10 кл., ПГИ „Робер Шуман” – Разград;

Цветелина Копчева,
12 кл., ПГ по туризъм ”Ал.Константинов” – Банкя;

Стела Личева,
12 кл., ПГ по агр. технологии „Ц.Церковски” – Павликени;

Христо Младенов,
11 кл., Земеделска ПГ „Кл.Тимирязев” – Сандански.

ТРЕТА НАГРАДА

Трета награда спечели предложението за фотоволтаична система – полусфера със сензорно движение, която улавя слънчевата енергия и я преобразува в електрическа.

Отборът е в състав:

Никол Попова,
10 кл., НФСГ – София;

Силвия Щерева,
12 кл., Софийска ПГ по електроника „Джон Атанасов”;

Ивета Келер,
12 кл., ПГ по туризъм ”Ал.Константинов” – Банкя;

Габриела Георгиева,
12 кл.,  ПГИТУ – Ловеч;

Нина Попова,
11 кл., ПГТМ ”Хр.Ботев” - Ботевград.

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам