Съдържание

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ В ГЕРМАНСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

Германският Бундестаг съвместно с Хумболдтовия университет, Свободния университет и Техническия университет-Берлин и тази година ще проведат „Международна парламентарна стипендиална програма". Програмата се организира под патронажа на президента на Бундестага и изцяло се финансира от германския парламент. Планирано е да бъде проведена в периода от 1 март до 31 юли 2015 г.

Кандидатите следва да отговарят на следните общи изисквания:

  • Да са български граждани;
  • Да имат висше образование;
  • Да не са навършили 30 години към момента на стартиране на програмата;
  • Да владеят много добре немски език;
  • Да имат познания, свързани с германската политика, общество и история.

Програмата предвижда запознаване с парламентарните принципи и с работата на
администрацията на Бундестага, участие в академичния живот на посочените по-горе университети, участие в семинари, както и запознаване с работните задължения на германски депутат.

На одобрените кандидати ще им бъдат предоставени месечна сума от 450 евро, безплатно настаняване, разходи за застраховка и пътни разноски.

Конкретните изисквания, процедурата на кандидатстване, както и формуляри за участие могат да бъдат изтеглени от следния интернет адрес: www.bundestag.de/ips.

Кандидатите за участие в програмата следва самостоятелно да изготвят и изпратят необходимите документи до посолството на Федерална република Германия в София до 30 юни 2014 г.

 

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам