Съдържание

Информация за работен семинар по проект “Empowering Language networks” (LACS)

22.05.2014 г. – 23.05.2014 г.

В рамките на проекта: „Empowering language networks” (LACS) от четвъртата средносрочна програма на Центъра /2012-2015/

Място на провеждане: Европейски център за съвременни езици в гр. Грац

Краен срок за подаване на документи от кандидатите към  МОН: 16.04.2014

Начин на подаване на документите към МОН: електронно, на ел.поща: k.todorova@mon.bg.

Работни езици: английски и немски

Информация за проекта може да бъде получена от уеб сайта: http://lacs.ecml.at.

Необходими документи:

 1. Кратка мотивация;
 2. Автобиографична справка / CV;
 3. Документи, удостоверяващи, че кандидатът притежава опита и компетенциите, необходими за включването му към проекта;
 4. Попълнен на един от работните езици формуляр за номинация

Профил на участниците:

 • Преподаватели, обучаващи учители (по чужди, майчини, национални езици)
 • Учители по езици

Опит и изискуеми компетенции:

 • Активно участие в национални или международни асоциации на учители по езици (чужди модерни езици; стари езици, свързани с наследството; официални езици) или в други организации, предоставящи професионална подготовка и обучение на учители по езици;
 • Готовност и способност кандидатът да се свърже с други организации, за да популяризира проектите на Центъра.

От участниците се очаква:

 • Да проучат кои са националните и регионални асоциации и организации за езиково обучение;
 • Да се свържат с асоциациите в региона;
 • Да покажат готовност да организират събитие, с което да проучат начини за адаптиране на проектите на Центъра към националния/регионален/местен контекст; да направят принос към публикация.

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам