Съдържание

Информация за работен семинар по проект „Collaborative Community Approach to Migrant Education”

25.06.2014 г. – 27.06.2014 г.

В рамките на проекта: „Collaborative Community Approach to Migrant Education” от четвъртата средносрочна програма на Центъра /2012-2015/

Място на провеждане: Европейски център за съвременни езици в гр. Грац

Краен срок за подаване на документи от кандидатите към  МОН: 16.04.2014

Начин на подаване на документите към МОН: по ел.поща: k.todorova@mon.bg.

Работни езици: английски и френски

Информация за проекта може да бъде получена от уеб сайта: http://www.ecml.at/community

Необходими документи:

 1. Кратка мотивация;
 2. Автобиографична справка / CV;
 3. Документи, удостоверяващи, че кандидатът притежава опита и компетенциите, необходими за включването му към проекта;
 4. Попълнен на един от работните езици формуляр за номинация

Профил на участниците:

 • Консултанти по езиково обучение
 • Учители, работещи в многоезична (формална и неформална) образователна среда (детски градини, основно и средно образование)
 • Представители на групи и асоциации, чиито интерес е в сферата многоезичното образование и обучение
 • Преподаватели, обучаващи учители, които работят в региони с преобладаващ процент на деца на мигранти.

Опит и изискуеми компетенции:
Познания или интерес към плурилингвална педагогика и развиване на ангажираността на родителите и общността с оглед подобряване обучението на децата-мигранти

От участниците се очаква:

 • Да изпълнят конкретни задачи преди, по време и след приключването на работния семинар;
 • Да разпространят материалите по проекта след работния семинар;
 • Да популяризират онлайн модул за обучение на учители и други ресурси за обучение в техните страни.

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам