Съдържание

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „главен експерт”, отдел „Ремонтни дейности”,
дирекция „Държавна собственост и обществени поръчки”

Конкурсната комисия, назначена със заповед № РД 09-332/07.03.2014 г. на министъра на образованието и науката, реши:

І. Допускат се до конкурс следните кандидати:

 1. Стефка Александрова Душанова
 2. Велимир Асенов Бенов
 3. Димитър Йорданов Георгиев
 4. Милена Страхилова Балева
 5. Мария Асенова Чальовска
 6. Георги Димов Георгиев
 7. Петър Павлов Николов
 8. Николина Стоянова Чернева
 9. Антон Стоицов Петров
 10. Светла Георгиева Кръстева
 11. Ана Веселинова Масленкова
 12. Станка Василева Методиева
 13. Сийка Емилова Калиманова
 14. Мариян Дяков Дяков
 15. Диан Димов Димов
 16. Емилия Христова Точева
 17. Александър Андреев Андреев
 18. Цветомира Петрова Комитова

Допуснатите кандидати трябва да се явят за решаване на тест на 24.04.2014 г., в 10.00 часа, в зала 2 на VІІ етаж в сградата на Министерството на образованието и науката, гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А.

Резултатите от решаването на теста ще бъдат обявени на кандидатите на 24.04.2014 г., в 15.00 часа, в зала 2 на VІІ етаж в сградата на Министерството на образованието и науката, гр. София, бул. "Княз Дондуков" № 2А.

Интервюто с кандидатите, успешно издържали теста, ще се проведе на 25.04.2014 г., от 10.00 часа, в зала 1 на VІІ етаж в сградата на Министерството на образованието и науката, гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А.

ІІ. Не допуска до конкурс следните кандидати:

 1. Атанас Иванов Цанков - основание за недопускане: Чл. 20, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители – Представените документи не удостоверяват изпълнението на изискването за наличие на минимален професионален опит 4 години, придобит в области на дейност, свързани с проектирането, строителството, инвестиционната дейност или дейности, свързани с изпълнение на обществени поръчки или притежаван ІІІ младши ранг, необходими за заемане на длъжността.
 2. Динко Стефанов Димитров - основание за недопускане: Чл. 20, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители –
  1. Не е представен документ, удостоверяващ професионален опит, съгласно обявлението.
  2. Представените документи не удостоверяват изпълнението на изискването за наличие на минимален професионален опит 4 години, придобит в области на дейност, свързани с проектирането, строителството, инвестиционната дейност или дейности, свързани с изпълнение на обществени поръчки или притежаван ІІІ младши ранг, необходими за заемане на длъжността.
 3. Иван Цветанов Гинчев - основание за недопускане: Чл. 20, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители – Представените документи не удостоверяват изпълнението на изискването за наличие на минимален професионален опит 4 години, придобит в области на дейност, свързани с проектирането, строителството, инвестиционната дейност или дейности, свързани с изпълнение на обществени поръчки или притежаван ІІІ младши ранг, необходими за заемане на длъжността.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам