Съдържание

Конкурс за най-добрите млади преводачи в ЕС

Juvenes Translatores

Конкурс за най-добрите плади преводачи в Европейския съюз

 

Кой може да участва?

Ученици от средните училища, родени през 1997 г.

Каква е целта на конкурса?

Да се предостави възможност на учениците да изпробват преводаческите си умения.

Кога и какво?

  • Преди конкурса

Училищата трябва да се регистрират директно на уебсайта на конкурса „Juvenes Translatores“ между 1 септември и 20 октомври 2014 г. Участващите училища ще бъдат избрани на случаен принцип (техният брой за всяка страна зависи от броя на местата на съответната държава в Европейския парламент).

  • В деня на конкурса – 27 ноември 2014 г.

На този ден във всички страни от ЕС учениците ще превеждат текст под наблюдението на своите учители.

  • След конкурса – церемония по награждаването в Брюксел (я началото на 2015 г.)

Преводачи от Генерална дирекция „Писмени преводи“ на Европейската комисия ще оценят преводите и ще изберат най-добрия превод за всяка страна от ЕС. 28-те победители ще спечелят тридневно пътуване до Брюксел и ще получат награда.

От и на какъв език се превеждат?

От и на всеки един от 24-те официални езика на ЕС

Участниците превеждат текст от език по техен избор

на друг език по техен избор (препоръчваме това да бъде майчиният език или най-силният им език)

 

Допълнителна информация

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам