Съдържание

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А,

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „главен счетоводител”,  отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване”, Регионален инспекторат по образованието – Пловдив

Конкурсната комисия, назначена със заповед № РД 09-1113/23.07.2014 г. на министъра на образованието и науката, реши:

І. Допускат се до конкурс следните кандидати:

  1. Гергана Манолова Куцинова
  2. Иванка Илиева Палазова
  3. Иванка Христова Агушева
  4. Маргарита Стефанова Калоферова - Танева
  5. Нели Илиева Атанасова
  6. Павлина Павлова Дангова
  7. Пламен Георгиев Панов
  8. Стефан Валентинов Кехайов

Допуснатите кандидати трябва да се явят на 25.08.2014 г. в 10.00 часа за решаване на тест в зала 4 на VІІ етаж, в сградата на Министерството на образованието и науката, гр. София, ул. „Княз Дондуков” № 2А.

Резултатите от решаването на теста ще бъдат обявени на кандидатите на 25.08.2014 г. 13.00 часа, в зала 4 на VІІ етаж, в сградата на Министерството на образованието и науката, гр. София, бул. "Княз Дондуков" № 2А.

Интервюто с кандидатите, успешно издържали теста, ще се проведе на 25.08.2014 г. от 13.15 часа, в зала 4 на VІІ етаж, в сградата на Министерството на образованието и науката, гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А.

ІІ. Няма недопуснати кандидати.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ

Странична навигацияКонтакти

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам
ОП НОИР
Horizon 2020