Съдържание

СТИПЕНДИИ ЗА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ ЗА ОБУЧЕНИЕ В РЕПУБЛИКА КОРЕЯ

Женският университет Евха (Ewha Womans University) предоставя възможност за обучение на български граждани в образователно-квалификационна степен „магистър", считано от учебната 2015 г.

Учебното заведение приема всяка година студенти от женски пол от 104 държави, които имат възможността да изучават близо 100 дисциплини. Обучаващите се в Женския Университет Евха имат възможност да получат пълна или частична стипендия.

Повече информация относно условията за кандидатстване и координати за контакт могат да бъдат поискани на следния електронен адрес: isadmit@ewha.ac.kr или на http://enter.ewha.ac.kr.

Кандидатите за обучение самостоятелно подготвят и изпращат необходимите документи, съгласно изискванията, посочени от корейската страна от 15 април 2015 г. до 15 май 2015 г.

 

Странична навигацияКонтакти

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам
ОП НОИР
Horizon 2020