Съдържание

Държавната агенцията за образование и развитие на Република Латвия обявява конкурс за предоставяне на стипедии за обучение

Държавната агенцията за образование и развитие на Република Латвия обявява конкурс за предоставяне на стипедии за обучение с продължителност до 10 месеца в латвийски висши училища и научни организации за учебната 2015-2016 година и участие в летни семинари.  Стипендиите са предназначени за студенти, изследователи и преподаватели, граждани на Република България.

Стипендиите включват:

А) Частичен срок на обучение (до 10 месеца, за докторанти - до 11 месеца):

  1. За студенти в образователно-квалификационна степен бакалавър или магистър размерът на месечната стипендия е 500 евро;
  2. За докторанти размерът на месечната стипендия е 670 евро;

Б) Краткосрочен престой за провеждане на научни изследвания и/или провеждане на лекции - размерът на дневната стипендия е 28 евро и възможност за частично покриване на разходите за настаняване (до 170 евро в рамките на един календарен месец).

В) Участие е следните летни семинари:

Отнася се за студенти и научни работници - размерът на стипендията е 711 евро. Стипендията се предоставя директно на организиращите университети, а не на участниците, които заплащат сами транспортните разходите до мястото на провеждане на обучението и обратно.

Кандидатите - български граждани, самостоятелно изпращат необходимите документи за участие в конкурсите.

Крайният срок за участие за получаване на Латвийските правителствени стипендии за следване и изследователски посещения е 1 април 2015 г. и за летни училища е 4 май 2015 г.

Повече информация за условията за участие в конкурса и формуляри за участие може да бъде намерена на следния адрес:

Лице за контакт към Държавната агенция за образование и развитие е Mrs. Aija Jakovica, International Cooperation Programme Unit, Management and External Cooperation Department, phone: +371 67814331, e-mail: scholarships@viaa.gov.lv.

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам