Съдържание

ИНФОРМАЦИЯ за възможностите за специализация в Япония със стипендии, отпускани от Международната фондация „Мацумае“

Международна фондация "Мацумае" със седалище в Токио отпуска стипендии за кандидати от цял свят, включително и за български граждани. Стипендиите се предоставят за провеждане на научни изследвания за срок от три до шест месеца в периода април 2016 - март 2017 година. Стипендиите ще бъдат отпускани приоритетно за научни изследвания в областта на естествените науки, инженерите науки и медицината.

Кандидатите следва да отговарят на следите условия:

  • Да притежават образователна и научна степен "доктор";
  • Да  са на не повече от 49 годишна възраст към момента на кандидатстване;
  • Да владеят в достатъчна слепен английски или японски език;
  • Да не са посещавали  досега  Япония;
  • Да притежават покана от японска институция (университет, научноизследователски институт, лаборатория и др.), с уточнена работа програма.

На одобрените кандидати  Международна фондация  "Мацумае" ще предостави:

  • Самолетен  билет до Япония и обратно;
  • Месечна сума - 220 000 японски йени;
  • Застраховки и др.

Кандидатите  самостоятелно изпращат документите си на адреса на Международна фондация "Мацумае" до 31 август 2015 г.

Подробна информация за програмата, съдържаща и необходимите документи, и формуляри за кандидатстване могат да бъдат намерени на: www.mars.dti.nе.jp/mif.

 

Странична навигацияКонтакти

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам
ОП НОИР
Horizon 2020