Съдържание

ФИНАНСОВИЯТ УНИВЕРСИТЕТ ПРИ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РУСКАТА ФЕДЕРАЦИЯ ПРЕДОСТАВЯ 5 ДЪРЖАВНИ СТИПЕНДИИ НА БЪЛГАРСКИ СТУДЕНТИ ЗА БАКАЛАВЪРСКИ, МАГИСТЪРСКИ И ДОКТОРСКИ ПРОГРАМИ ЗА УЧЕБНАТА 2015/2016 Г.

95-годишният Финансов университет при Правителството на Руската Федерация е едно от най-старите висши училища в Русия, със седалище в Москва. То подготвя финансисти, икономисти, юристи по финансово право, математици и IT специалисти.

Отделните специалности могат да се намерят на интернет страницата на Финуниверситета:

Изискването на Финансовият университет е кандидатите да владеят добре руски език, както и да имат необходимо ниво на знания в областта на математиката, предвид спецификата на обучението.

Документите на кандидатите се приемат до 15 април 2015 г. във Финансовия университет при Правителството на Руската Федерация.

Странична навигацияКонтакти

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам
ОП НОИР
Horizon 2020