Съдържание

ФИНАНСОВИЯТ УНИВЕРСИТЕТ ПРИ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РУСКАТА ФЕДЕРАЦИЯ ПРЕДОСТАВЯ 5 ДЪРЖАВНИ СТИПЕНДИИ НА БЪЛГАРСКИ СТУДЕНТИ ЗА БАКАЛАВЪРСКИ, МАГИСТЪРСКИ И ДОКТОРСКИ ПРОГРАМИ ЗА УЧЕБНАТА 2015/2016 Г.

95-годишният Финансов университет при Правителството на Руската Федерация е едно от най-старите висши училища в Русия, със седалище в Москва. То подготвя финансисти, икономисти, юристи по финансово право, математици и IT специалисти.

Отделните специалности могат да се намерят на интернет страницата на Финуниверситета:

Изискването на Финансовият университет е кандидатите да владеят добре руски език, както и да имат необходимо ниво на знания в областта на математиката, предвид спецификата на обучението.

Документите на кандидатите се приемат до 15 април 2015 г. във Финансовия университет при Правителството на Руската Федерация.

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам