Съдържание

Покана на Европейския център за съвременни езици в гр. Грац за участие на страните-членки на СЕ, в работни ателиета по проекти на Центъра от четвъртата средносрочна програма 2012-2015

21.04.2015 I.-22.04.2015 г.

В рамките на проекта: „European portfolio for student teachers of pre-primarу education" (Preelementaire)" oт четвъртата средносрочна програма на Центъра /2012-2015/

Място на провеждане: Европейски център за съвременни езици в гр. Град
Краен срок за изпращане на документите за кандидатстване в МОН: 18.03.2015 г.
Начин на подаване на документите към МОН: по ел.поща: k.todorova@mon.bg.
Работни езици: английски, френски и немски
Уебсайт па проекта: http://www.ecml.at/preelementaire

Необходими документи:

  1. Кратка мотивация;
  2. Автобиографична справка / CV;
  3. Попълнен формуляр за номинация - английски, немски или френски език

Профил на участниците:
Професионален опит: експерти и професионалисти, ангажирани с предварителната подготовка или допълнителна квалификация на учителите, които ще преподават в предучилищната степен, или персонал на институции, където се възпитават и обучават деца на възраст между 3-6 години

Опит и изискуеми компетенции:
Опит в обучението/подготовката на студенти за бъдещи учители или на други кадри, които (ще) работят за развиване на езиковите компетентности на деца, на възраст между 3-6 години (на езика на преподаване и/или на чужд език). Участие в преходните фази на проекта е желателно;

Очаквания относно участието:
Преглед и анализ на документите, получени преди семинара, дискусия върху съдържанието и формата на Портфолиото, също както и върху начина на пилотното му въвеждане в работата на потенциални ползватели.

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам