Съдържание

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А

СПИСЪК
на допуснатите и недопуснатите кандидати зза длъжността „Старши експерт за квалификация на педагогическите кадри”, в отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието – София-град

Конкурсната комисия, назначена със Заповед № РД 09-195/16.02.2015 г. на министъра на
образованието и науката реши:

І. Допуска до конкурс следните кандидати:

 1. Анна Костадинова Ненова
 2. Антоанета Кирилова Асенова-Данова
 3. Десислава Васкова Кънчева
 4. Екатерина Георгиева Холянова-Петрова
 5. Елена Костадинова Бозова-Стайкова
 6. Емилия Петрова Йончева
 7. Йордан Радойчев Станчов
 8. Йорданка Аспарухова Иванова
 9. Лилия Апостолова Желязкова
 10. Мария Миткова Савова
 11. Милен Василев Николов
 12. Надя Божидарова Стаменова-Флорова
 13. Нелка Пенчева Пеева
 14. Стефан Стефанов Петров
 15. Татяна Пеева Гюзелева-Костова

Допуснатите кандидати трябва да се явят на  07.04.2015 г. в  10.00 часа за решаване на тест в зала на VІІ етаж, в сградата на Министерството на образованието и науката, гр. София, ул. „Княз Дондуков” № 2А.

Резултатите от решаването на теста ще бъдат обявени на кандидатите на 07.04.2015 г. 13.30 часа, в зала на VІІ етаж, в сградата на Министерството на образованието и науката, гр. София, бул. "Княз Дондуков" № 2А.

Интервюто с кандидатите, успешно издържали теста, ще се проведе на 07.04.2015 г. от 14.00 часа, в зала на VІІ етаж, в сградата на Министерството на образованието и науката, гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А.

II. Няма недопуснати кандидати.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам