Съдържание

Академия на Централни европейски училища /ACES/ обявавя конкурс на тема "Embracing Solidarity: We care, dare and share!"

Академията на Централни Европейски Училища /ACES/ ни информира, че съществуват възможности за участие на български граждани - ученици и учители от училища в страните-партньори,  чрез  подаване на проектопредложение, изготвено съвместно с партньор  от  друга държава.

Поканата е валидна за всички видове училища в страни-партньори, като целевата група е ученици между 12 и 17 години.

Темата на поканата е „Приемането на солидарността: Грижим се, осмеляваме се и споделяме!“. Повече информация по темата на: http://www.aces.or.at/calltopic2015.

Страните, които имат право да участват са: Албания, Австрия, Босна и Херцеговина, България, Хърватия, Чешката Република, Унгария, Косово, Македония, Молдова, Черна Гора, Румъния, Сърбия, Словашка Република и Словения.

Краен срок за участие: 15 април 2015 г.

Одобрените от международен комитет кандидатури получават финансиране oт 1600 евро на участващо училище и още 200 евро за координиращото училище.

За повече информация относно процедурата и правилата на конкурса, както и за критериите: http://www.aces.or.at/howtoapply.

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам