Съдържание

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А

СПИСЪК
на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „старши експерт” в отдел „Обществени поръчки и плащания”,
дирекция „Държавна собственост и обществени поръчки”

Конкурсната комисия, назначена със Заповед № РД 09-479/17.04.2015 г. на министъра на образованието и науката, реши:

І. Допуска до конкурс следните кандидати:

 1. Минка Атанасова Гичева-Ганева
 2. Лазар Стефанов Петров
 3. Ралица Димитрова Стефанова
 4. Паулина Ивова Пащрапанска
 5. Ради Димитров Митев
 6. Милена Неделкова Неделкова
 7. Галя Цветанова Маринова
 8. Иван Велинов Павлов
 9. Диана Иванова Маркова
 10. Калина Димитрова Дойчинова
 11. Радослав Георгиев Георгиев
 12. Цветомира Стоянова Маринова
 13. Иван Любенов Попов
 14. Миряна Дончева Нановска
 15. Елена Живкова Делийска
 16. Мая Стоянова Лулчева
 17. Златка Методиева Граховска
 18. Биляна Дакова Йорданова
 19. Румяна Цветанова Маринова
 20. Десислава Дианова Илиева
 21. Валентин Иванов Михов
 22. Милен Василев Николов
 23. Кирил Иванов Обрешков
 24. Михаил Ангелов Вукадинов
 25. Петър Йорданов Пенев

Допуснатите кандидати трябва да се явят на 26.05.2015 г. в 10.00 часа за решаване на тест в зала 2 на VІІ етаж, в сградата на Министерството на образованието и науката, гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А.

Резултатите от решаването на теста ще бъдат обявени на кандидатите на 26.05.2015 г. в 14.00 часа, в зала 2 на VІІ етаж, в сградата на Министерството на образованието и науката, гр. София, бул. "Княз Дондуков" № 2 А.

Интервюто с кандидатите, успешно издържали теста, ще се проведе на 26.05.2015 г. от 14.30 часа в зала 2 на VІІ етаж, в сградата на Министерството на образованието науката, гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А.

II. Не допуска до конкурс следните кандидати:

Константин Колев Загоров
Основание за недопускане
 Чл. 20, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители - представените документи не удостоверяват изпълнението на изискването за наличие на минимален професионален опит 2 години в области и дейности, касаещи сферата на дейност на отдел “Обществени поръчки и плащания” или  притежаван минимален ІV младши ранг, необходими за заемане на длъжността.

Невена Георгиева Георгиева
Основание за недопускане
Чл. 20, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители - представените документи не удостоверяват изпълнението на изискването за наличие на минимален професионален опит 2 години в области и дейности, касаещи сферата на дейност на отдел “Обществени поръчки и плащания” или  притежаван минимален ІV младши ранг, необходими за заемане на длъжността.

Иван Добрев Йорданов
Основание за недопускане
Чл. 20, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители - представените документи не удостоверяват изпълнението на изискването за наличие на минимален професионален опит 2 години в области и дейности, касаещи сферата на дейност на отдел “Обществени поръчки и плащания” или  притежаван минимален ІV младши ранг, необходими за заемане на длъжността.

Мариана Милчева Асенова
Основание за недопускане   
Чл. 20, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители - представените документи не удостоверяват изпълнението на изискването за наличие на минимален професионален опит 2 години в области и дейности, касаещи сферата на дейност на отдел “Обществени поръчки и плащания” или  притежаван минимален ІV младши ранг, необходими за заемане на длъжността.

Борис Димитров Терзиев
Основание за недопускане
Чл. 20, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители - представените документи не удостоверяват изпълнението на изискването за наличие на минимален професионален опит 2 години в области и дейности, касаещи сферата на дейност на отдел “Обществени поръчки и плащания” или  притежаван минимален ІV младши ранг, необходими за заемане на длъжността.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам