Съдържание

Информация относно възможността български образователни професионалисти да се включат в обучения  по програма „Песталоци“

Информация относно възможността български образователни професионалисти да се включат в обучения за обучители чрез модулите по програма „Песталоци“, както и да кандидатстват за фасилитатори по време на предстоящо издание на Лятното училище на Програма „Песталоци“ през м. август в Гърция.

Всички разходи по участието в обученията по програма „Песталоци“ на номинираните и одобрени от Секретариата на Програмата национални кандидати, ще бъдат за сметка на Съвета на Европа, при спазването и изпълнението на конкретните условия на Програмата.

1)    Календар на дейностите по Програма „Песталоци“ за първата половина на 2016 г. - http://www.coe.int/en/web/pestalozzi/calendar;
2)    Възможност за кандидатстване за фасилитатори по време на Лятното училище в Олимпия, Гърция, през 2016 г. и на обученията за обучители (модулите по Програмата) през 2016 г., както следва:

2.1. Лятно училище
Тема: „Физическо възпитание и спорт за демокрация и права на човека“
Дати на провеждане: м. август 2016 г.. 13 (тринадесет) дни
Място на провеждане: Древна Олимпия, Гърция
Необходим брой фасилитатори: 10-12
Брой на предвижданите участници: 125
Краен срок за кандидатстване (онлайн система от уеб сайта на Програма „Песталоци“) - 30 януари 2016 г.;

2.2. Модулни обучения за обучители

2.2.1. Тема: „Да засилим образованието за демокрация“
Дати на провеждане: пролетта на 2016 – есента 2017
Необходим брой фасилитатори: 3
Брой на предвижданите участници: 45
Краен срок за кандидатстване -  30 януари 2016 г.

2.2.2. Тема: „От Памет за Холокоста към предотвратяване на радикализация и престъпления срещу човечеството
Дати на провеждане: пролетта на 2016 – есента 2017
Брой на необходимите фасилитатори: 3
Брой на предвижданите участници:  45
Краен срок за кандидатстване - 10 февруари 2016 г.
 
Секретариатът на Програма „Песталоци“ ще разгледа получените кандидатури и ще направи селекцията на най-подходящите с оглед на следните критерии:

  • Експертиза по темата и педагогически опит
  • Познаване на педагогическите подходи и предизвикателства на Програма „Песталоци“
  • Експертиза и лингвистичен профил в рамките на екипа
  • Спазване на баланс – равномерно географско разпределение
  • Баланс между половете
  • Баланс между нови и по-опитни фасилитатори /от предишни обучения/

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам