Основните задачи и предизвикателства пред образователната система, които обсъждаме, са подобряването на материалната база и модернизирането на процеса на обучение. Това посочи министърът на образованието и науката Красимир Вълчев по време на посещени

Към новината

До средата на тази година се очаква всички училища в страната да са изградили със средства на Министерството на образованието и науката wi-fi мрежи със защитена интернет-среда. Това съобщи министър Красимир Вълчев на среща в Банско с учители, директо

Към новината

С бюджет от 127 759 359 лева стартира новият проект „Подкрепа за успех“ по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г. Той е насочен към 1 500 училища със 120 000 ученици, които имат различни затруднения в усвояването на знания и з

Към новината

  Професионалното образование е възможност за справяне с едно от големите предизвикателства пред страната в средносрочен план – напускането на пазара на труда и пенсионирането на хората от най-многочислените следвоенни поколения. Именно затова Минист

Към новината

  Възможностите за електронно обучение по български език бе тема на конференция за развитието на българските неделни училища, в която участва министърът на образованието и науката Красимир Вълчев. Форумът, организиран от Асоциация „Малага-България“,

Към новината

АКТУАЛНО

ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР МИХАЙЛОВА: УСПЕХ СЕ ПОСТИГА В ЕКИП ОТ УЧИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ

Към новината

16.03.2019

ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ДЕНИЦА САЧЕВА: ЩЕ ПОДКРЕПИМ ВСИЧКИ ДОБРИ ИДЕИ ЗА ГРИЖА И РАЗВИТИЕ НА ДЕЦАТА

Към новината

15.03.2019

ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР КАРИНА АНГЕЛИЕВА: 2019 Е КЛЮЧОВА ЗА СТИМУЛИРАНЕ НА НАУКАТА

Към новината

14.03.2019

ТАНЯ МИХАЙЛОВА: БЪЛГАРИЯ ПРЕВРЪЩА ДОБРИТЕ ПРАКТИКИ ОТ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПРОЕКТИ В ПОСЛЕДОВАТЕЛНА ПОЛИТИКА НА МОН

Към новината

14.03.2019

МОН И МТИТС ЩЕ РАБОТЯТ ЗАЕДНО ЗА СЪЗДАВАНЕТО И РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА ВОДОРОДА КАТО ЕНЕРГИЯ НА БЪДЕЩЕТО

Към новината

13.03.2019

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Национална платформа „Наука-бизнес“