Съдържание

Национални програми за 2008 г.

Модул „Осигуряване на допълнително обучение на учениците за повишаване на нивото на постиженията им по общообразователна подготовка”

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА МОДЕРНИЗИРАНЕ НА СИСТЕМАТА НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

За контакти:
Керка Андонова - началник на отдел, тел. 02 9217428,
Магдалена Станулова , тел. 02 9217785,
Нели Ненчева 02 9217 402.

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА СЪФИНАНСИРАНЕ ОТ МОН НА ОБЩИНСКИ ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ, НАСОЧЕНИ КЪМ ПОДОБРЯВАНЕ НА МАТЕРИАЛНАТА БАЗА В УЧИЛИЩАТА

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА "ОПТИМИЗАЦИЯ НА УЧИЛИЩНАТА МРЕЖА"

Европейска схема „Училищно мляко"

Финансирането от ДФ „Земеделие” дава възможност на училищата и детските градини да се възползват от допълнителни средства при включване на млечни компоненти в седмичното меню по модула „Осигуряване на закуска и/или плод, и/или мляко (чай), включително и млечно-кисели продукти” по Националната програма.

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам