Съдържание

Конкурс за номиниране на български участници по програма „Песталоци“

КОНКУРС за номиниране на български участници в краткосрочно обучение за 2012 г., по програмата на Съвета на Европа за квалификация на педагогически кадри PESTALOZZI

27.02.2012 – 02.03.2012

Тема: „Мултилингвизъм и социална кохезия: как изучаването на езици може да  подготви децата за гражданство в 21 век”

Място: Лондон, Великобритания
Краен срок за подаване на документи към МОМН: 04.01.2012 г.
Дата за провеждане на събеседване с подалите документи кандидати: 10.01.2012 г. /зала на 7 ет. в МОМН/
Работен език: английски
Целева група: учители по чужди езици в начален етап, гимназиална степен или във висшето образование. 

Повече информация относно целите, програмата на самото обучение и изискванията към кандидатите можете да получите на следния линк:
http://www.coe.int/t/dg4/education/pestalozzi/activities/Workshops/EW2012/3_GB_FEB-MAR/EW_GB_EN.asp#TopOfPage

Необходимите документи за допускане до конкурс за номинация за участие в обучението по програма „Песталоци” трябва да бъдат подадени на български език (без формуляра на СЕ, който се попълва на работния език) и да постъпят в деловодството на МОМН до посочения срок, като бъдат адресирани до дирекция МЕС.

Портфолиото от документи трябва да съдържа:

  1. Заявление за участие;
  2. CV
  3. Мотивация
  4. Документ за владеене на английски език
  5. Документ от прекия работодател, че е съгласен с това участие

Попълнен апликационен формуляр, който може да бъде изтеглен тук:
http://www.coe.int/t/dg4/education/pestalozzi/howto_docs_revised_EN.asp#TopOfPage

За допълнителна информация – k.todorova@mon.bg 

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам