Съдържание

Конкурси за номиниране на български участници по програма „Песталоци“

КОНКУРС за номиниране на български участници в краткосрочно обучение по програмата на Съвета на Европа за квалификация на педагогически кадри PESTALOZZI

Дати на провеждане: 28.02.2011 г. - 04.03.2011 г.

Тема: "История и културно наследство - да разбираме идентичността и съвременния свят"

Място: Лондон, Великобритания
Краен срок за подаване на документи към МОМН: 17.01.2011 г.
Работен език: английски език
Целева група: учители по история; преподаватели, които подготвят учители; директори и помощник-директори, автори на учебни програми, представители на неправителствени организации, чиято дейност е свързана с преподаването на история.

Необходими документи, които трябва да бъдат подадени до посочения срок в дирекция "МЕС" на МОМН:

  1. Заявление за участие;
  2. CV;
  3. Мотивация;
  4. Документ за владеене на английски език;
  5. Документ от прекия работодател, че е съгасен с това участие;
  6. Попълнен апликационен формуляр, който може да бъде изтеглед от тук: : http://www.coe.int/t/dg4/education/pestalozzi/howto_docs_en.asp#TopOfPage

 За допълнителна информация: Красимира Тодорова, тел.: 9217 735; e-mail: k.todorova@mon.bg

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам